Nyheter

29 okt 2020

Utökad rekommendation av munskydd

Region Västerbotten förlänger rekommendationen för besökare och personal på vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun till att gälla även under november. – Smittläget i kommunen gör att vi bedömer att munskydd som tillägg till andra åtgärder är nödvändig för att minska risken för smittspridning, säger Maria Marklund, hygienöverläkare och chef Vårdhygien Västerbotten.

29 okt 2020

Ny teknik skyddar mot resistenta infektioner

Som första enhet i norra Europa har Kirurgcentrum på Norrlands universitetssjukhus använt ett endoskop för engångsbruk vilket minimerar risken för att resistenta bakterier ska sprida sig.

28 okt 2020

40 år av neurologisk rehabilitering

När Björkgården i Sävar invigdes för 40 år sedan var det med en ny form av rehabiliteringsanläggning för personer med neurologiska sjukdomar. – De som kom till Björkgården skulle inte vara i behov av sjukhusvård, men kunna tillgodogöra sig rehabilitering och vara delaktiga i sin egen rehabilitering, berättar Gudrun Johansson fysioterapeut vid Neurorehab Sävar, som enheten heter i dag.

27 okt 2020

Psykeveckan i Umeå 2020

1500 självmord per år är 1500 för många. Den 2-8 november anordnas Psykeveckan i Umeå där bland andra Suicide Zero medverkar och berättar om hur man kan arbeta preventivt för att minska självmorden. Psykeveckan i Umeå är en kostnadsfri konferens med målet att öka förståelsen och kunskapen om psykisk hälsa. Den hålls för 16:e året i rad – i år helt digitalt. Föreläsningen med Suicide Zero sänds live, med möjlighet att interagera via chatt.

27 okt 2020

Sammanfattning från regionstyrelsen den 27 oktober

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

27 okt 2020

TEMA 2021: Västerbotten sätter fokus på hållbarhet och samverkan

Varje år uttrycker Region Västerbotten ett särskilt fokus med hjälp av ett årstema som guidar och dirigerar länets utvecklingsarbete för den kommande perioden. Idag står det klart att länets ambitioner och inriktning för 2021 kommer sammanfattas med: ”Det hållbara samhället – vår gemensamma utmaning.”

26 okt 2020

Nu öppnar ansökan till det utökade krisstödet för kulturen

Kulturrådet har öppnat den andra ansökningsomgången av de nya krisstöden till kulturen. Nu är särskilda behov i kulturlivet och smittsäkra evenemang i fokus. Fler yrkesgrupper och organisationer omfattas av detta stöd.

23 okt 2020

Var med och utveckla hälso- och sjukvården i södra Lappland

Under vecka 44 ordnas en temavecka med fokus på god och nära vård i södra Lappland. Syftet är att starta en dialog med invånare, patienter och brukare kring hur framtidens hälso- och sjukvård ska utformas.

23 okt 2020

Ett viktigt år för influensavaccination

Under pågående pandemi är det särskilt viktigt att de som riskerar bli svårt sjuka vaccinerar sig mot influensa. De kan vaccineras kostnadsfritt från den 3 november.

23 okt 2020

Patientteam på akutmottagningen i Umeå

Akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus testar nu ett nytt teambaserat arbetssätt för en mer patientfokuserad vård. Målet är ökad patientsäkerhet, minskade väntetider, ökat samarbete och bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

22 okt 2020

Samarbetet mellan forskning och vård gynnar patienterna

Nu har ett första steg tagits för att stärka samarbetet mellan de forskande läkemedelsföretagen och den kliniska forskningen i norr. Kliniska prövningars betydelse för vården belystes från flera synvinklar.

21 okt 2020

Machosamtalet – ett stöd för en mer jämställd arbetsplats

Den manliga normen är att vara stark, målmedveten och självständig. Samtidigt är män överrepresenterade i statistiken för arbetsplatsolyckor och självmord. Machosamtalet är ett stöd för en mer jämställd arbetsplats.

16 okt 2020

Konst är en viktig del av vårdmiljön

Konsten i den nya psykiatribyggnaden vid Norrlands universitetssjukhus är en viktig del av vårdmiljön och har planerats parallellt med byggnationerna. – Den byggnadsanpassade konsten är ett samspel mellan arkitekt och konstnär och det är jätteviktigt att den varit med redan från början av projektet, säger Camilla Caster, konstansvarig för den nya psykiatribyggnaden.

15 okt 2020

Region Västerbotten med i regeringens elektrifieringskommission

Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten får en central roll när regeringen intensifierar elektrifieringen av transportsektorn för att snabbare nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen.

15 okt 2020

Gelé i lungorna hos covidsjuka kan ge nyckel till nya behandlingar

Hos vissa patienter som avlidit i covid-19 har man funnit gelé i lungorna. Det påvisade Umeåforskare i en nyligen publicerad studie. Nu tittar man på olika behandlingar för att bromsa produktionen av gelén i kroppen.

14 okt 2020

Ditt val gör skillnad

Region Västerbotten utvecklar konceptet Omtanke för att lyfta individens ansvar när det gäller att bromsa smittan.

14 okt 2020

Provtagning av barn finns nu i hela regionen

Under förra veckan analyserades 4 396 prover för covid-19. 58 positiva fall bekräftades varav 55 av dessa togs via egenprovtagning. Majoriteten av fallen är personer mellan 19 och 30 år. Assisterad provtagning för barn börjar i Umeå och Region Västerbotten utvecklar konceptet Omtanke för att lyfta individens ansvar när det gäller att bromsa smittan.

12 okt 2020

Kunskapsstyrningen blir synligare

Det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården växer ständigt. Nu lanserar Region Västerbotten en webbsida där alla kan bekanta sig mer med systemet och följa utvecklingen lokalt. "Kunskapsstyrningen kommer att påverka alla", säger Jens Boman, ordförande i kunskapsstyrningsrådet

12 okt 2020

Ny rekommendation för hushåll med bekräftad covid-19

Nu uppmanar Region Västerbotten även personer som bor med någon som har bekräftad covid-19 att stanna hemma. Förhållningsreglerna gäller för individer från gymnasieåldern och uppåt och är framtagen av Folkhälsomyndigheten i samarbete med smittskyddsläkare.

12 okt 2020

Digital karttjänst för att enklare hitta på Norrlands universitetssjukhus

En digital karttjänst som gör det smidigt för patienter, besökare och medarbetare att hitta rätt på universitetssjukhuset testas under oktober månad. Initiativet till projektet togs av två intensivvårdssjuksköterskor och sedan starten har bland annat patientservice, fastighet, IT och E-hälsa kopplats in i utvecklingen.

08 okt 2020

Nationellt bibliotekspris till Umeå och Västerbotten

Regionbibliotek Västerbotten gratulerar Jon Fällström, IKT-pedagog på Umeå stadsbibliotek, till vinsten av Greta Renborgs pris 2020.

08 okt 2020

AT-samarbete inleds med Vasa

Nu startar Region Västerbotten rekryteringen av nästa års AT-läkare, något som innehåller en efterlängtad nyhet. Efter ett flerårigt samarbete mellan Region Västerbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt tillsätts AT tjänster med klinisk tjänstgöring i Vasa. – Det har varit ett ganska omfattande arbete att få detta på plats och pandemin har varit ytterligare en utmaning. Vi har till exempel bara kunnat ha digitala möten, säger Birgit Edman, AT-chef i vid Norrlands universitetssjukhus.

07 okt 2020

Nobelpriset i kemi går till hedersdoktor i Umeå

Emmanuelle Charpentier, hedersdoktor vid Umeå universitet, får årets Nobelpris i kemi för upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – genteknikens skarpaste redskap. Förhoppningen är att verktyget ska kunna användas för att ta fram effektiva behandlingsmetoder vid allvarliga sjukdomar, som det inte finns behandlingsalternativ för i dagsläget.

07 okt 2020

Design viktigt för Västerbotten, Region Västerbotten gratulerar Svensk Form, 175 år.

– Konsten, kulturen, formen och designen är otroligt viktig för Västerbottens utveckling, säger Nina Björby (S) ordförande i Kulturutskottet, Region Västerbotten. I vårt län finns ett stort engagemang som sträcker sig från barnens egna skapande till professionella kulturskapare, och från kultur- till näringslivspolitikens områden.

06 okt 2020

Miljoner går till Umeåforskare

Fyra forskare i medicin, verksamma i Umeå, tilldelas sammanlagt 17,5 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

02 okt 2020

Omstart Sverige – i Västerbottens inland!

Inlandets Teknikpark och kommuner bjöd tillsammans med Region Västerbotten projektet SMART-industri in företrädare för industrin i Västerbottens inland till ett webinar där näringsminister Ibrahim Baylan (S), landshövding Helene Hellmark Knutsson och regionråd Rickard Carstedt samt företagsrepresentanter deltog.

02 okt 2020

​Digitala Västerbotten utvecklas till digital mötesplats

Nu är det bestämt att årets Mötesplats Digitala Västerbotten 8–9 december, blir en komplett onlineupplevelse där hela konferensen streamas och deltagarna interagerar via webben. ”Nu får vi visa på riktigt att vi sätter det digitala först”, säger Andreas Skog, samordnare digitalisering på Region Västerbotten.

01 okt 2020

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 oktober

Idag har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.