Nyheter

29 jan 2021

Glädjebesked: Västerbotten får ta del av Fonden för rättvis omställning

Västerbotten blir en av fyra regioner som får ta del av EU:s fond för rättvis omställning, trots att det fram till idag såg ut som att endast Gotland och Norrbotten skulle få ta del av resurserna.

29 jan 2021

Patientsäker ambulans med bättre framkomlighet

Region Västerbotten har upphandlat fem nya ambulanser med fyrhjulsdrift, bättre innerutrymmen och komfort. Den första är redan nu i drift och de övriga kommer succesivt under våren och sommaren.

26 jan 2021

En handling av solidaritet

Nu har vaccinationerna mot covid-19 för personal som arbetar patientnära i Region Västerbotten inletts. Först ut är personal inom de prioriterade verksamheterna.  – Jag känner mig så otroligt priviligierad och tacksam att jag fått vaccin, säger Sara Boström, barnmorska vid Centrum för obstetrik och gynekologi.

26 jan 2021

Handlingsplan för litteraturen som konstform

Regionbibliotek Västerbotten släpper handlingsplan för litteraturen som konstform i Västerbotten 2021.

25 jan 2021

Bokning via nätet – en vinning för patient och verksamhet

När patienter bokar vårdbesök själva på nätet kan det spara mycket tid och administrativt arbete för verksamheterna. Under 2020 pågick ett projekt i region Västerbotten för att införa bokning via nätet på bred front. Nu fortsätter arbetet.

24 jan 2021

Nya rekommendationer till personer som varit i Norge

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som reser in i Sverige från Norge, eller som nyligen har varit i Norge, att testa sig för covid-19 och undviker kontakt med andra. Myndigheten har också skickat en begäran till regeringen om att skyndsamt införa inreseförbud från Norge.

19 jan 2021

Ny folktandvårdsklinik i Sorsele öppnar efter sommaren

Nu börjar bygget av en ny folktandvårdsklinik i Sorsele. Det är Previas tidigare lokaler i sjukstugan som byggs om för att rymma den nya kliniken och efter sommaren beräknas arbetet vara klart.

18 jan 2021

Vaccinering för prioriterad vårdpersonal startar

Förra veckan testades sammanlagt 402 personer positivt för covid-19 i Västerbotten och 3 200 personer har hittills fått sin första dos med vaccin mot viruset. I veckan fortsätter vaccinationen som planerat, då Västerbotten får förväntat antal doser av Pfizers vaccin.

14 jan 2021

Upphandling för kulturella och kreativa entreprenörer!

Region Västerbotten utlyser en upphandling för fyra kulturella och kreativa leverantörer.

13 jan 2021

Debatt – Moment 22 försvårar tillgång till behandling

Vi vill lyfta lärdomar från Skelleftesjukan för att synliggöra fyra nödvändiga förändringar kring systemet för tillgängliggörande av läkemedel i Sverige, skriver flera debattörer.

13 jan 2021

Allt fler vaccineras mot covid-19 i Västerbotten

Vaccinering pågår nu i de flesta av länets kommuner och vid veckans slut har 3 200 personer fått sin första dos av vaccinet mot covid-19. Under de närmsta veckorna kommer fler grupper att vaccineras.

13 jan 2021

Stöd till unga vuxna med cancer

Projektet Resurs 800 vill ge stöd till unga vuxna med cancer i de norra sjukvårdsregionerna. – Vi har fokus på det friska, det uppskattas av både de unga vuxna och deras närstående, säger projektkoordinator Wannes Van Assche, som sedan en tid tillbaka också är stödperson i projektet.

13 jan 2021

Ny regional biblioteksplan klar

En ny regional biblioteksplan för perioden 2021–2024 har tagits fram av Regionbibliotek Västerbotten. Planens syfte är att synliggöra regionbibliotekets uppdrag, ansvarsområden och kompetens, och att identifiera utvecklingsområden för den regionala biblioteksverksamheten och sjukhusbiblioteken i länet.

11 jan 2021

Västerbottens smittläge och smittspårning

Föregående vecka var 9,4 procent av de 7 292 analyserade testerna positiva för covid-19. Det betyder att 668 personer testade positivt.

11 jan 2021

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 11 januari

Idag har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

07 jan 2021

Vaccinationsstart i fler av länets kommuner

Efter en lyckad vaccinationsstart i Umeå kommun under mellandagarna fortsätter vaccinationerna mot covid-19 i fler delar av Västerbotten. Idag påbörjades vaccinationerna vid flera vård- och omsorgsboenden i Skellefteå, Lycksele, Dorotea och Robertsfors och Umeå.

07 jan 2021

Projekt för rökfri strålbehandling

Forskning i dag visar på värdet av att vara rökfri i samband med cancerbehandling. Därför startade RCC Norr och regionens folkhälsoenhet ett pilotprojekt för rökfri strålbehandling tillsammans med personalen på strålningsenheten vid Norrlands universitetssjukhus. Nu är planen att sprida arbetssättet i hela norra regionen.

05 jan 2021

Samarbete förbättrar sårbehandling

Hud- och STD-kliniken Västerbotten samt hälsocentralerna och den kommunala hemsjukvården i Umeåområdet vill med ökad kunskap, rätt behandling och mer samarbete minska antalet svårläkta sår och korta läkningstiden. – Såromläggning två gånger i veckan i tre år kostar mycket pengar, både för patienten och vården. Men med en ökad kunskap hos alla inblandade hoppas vi kunna minska behandlingstiden, säger Maria Östman, undersköterska vid Ålidhems hälsocentral.

04 jan 2021

Aktuellt smittläge och fortsatt vaccinering mot covid-19

Vaccinering mot covid-19 fortsätter på flera orter i Västerbotten under veckan. Under föregående vecka bekräftades 702 personer med viruset och smittspårningen visar att smittan huvudsakligen är kopplad till familjer och privata sociala sammanhang.