Nyheter

26 feb 2021

Region Västerbotten lanserar vitbok om sällsynta sjukdomar

Region Västerbotten lanserar på söndag den 28 februari, på sällsynta sjukdomars dag, en vitbok som lyfter regionens idéer och ambitioner kring att göra nya läkemedelsbehandlingar tillgängliga i Sverige – från forskning till patient.

26 feb 2021

Ny och modern mammografivagn i Vilhelmina

En ny mammografivagn från Region Västerbotten står nu i Vilhelmina för att under fem veckor erbjuda kostnadsfri hälsokontroll med mammografiscreening. Med större utrymmen och nya undersökningsrutiner kan kvinnorna som kommer hålla smittsäkert avstånd. – Det är max tre personer, förutom personalen, som befinner sig i vagnen samtidigt. En sitter i väntrummet, en annan intervjuas och den tredje undersöks, förklarar avdelningschef Nora Bygdebo.

25 feb 2021

Region Västerbotten erbjuder egenprovtagning för antikroppar mot covid-19

Som första region i Sverige erbjuder Region Västerbotten från och med 1 mars invånare möjlighet att beställa hem provtagningskit och att ta prov på sig själv för att se om man har antikroppar mot covid-19.

24 feb 2021

Sammanfattning från regionfullmäktige den 23–24 februari

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt. På ärendelistan var bland annat 16 motioner samt beslut kring uppförande av en tillbyggnad vid Lycksele lasarett till en kostnad av 132 miljoner kronor. Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.

24 feb 2021

Regionala rekommendationer till följd av det allvarliga läget

I veckan vårdas rekordmånga covidsmittade på länets sjukhus och Västerbotten har den högst rapporterade smittspridningen i landet med flest fall per 100 000 invånare. Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark ber under onsdagens presskonferens om en extrem följsamhet till de rådande rekommendationerna av alla som bor och vistas i Västerbotten.

24 feb 2021

Högst förtroende för hur hälso- och sjukvården hanterat pandemin

Länets invånare har högst förtroende i hela landet för hur hälso- och sjukvården hanterat pandemin. Hela 82 procent av länsborna har ett ganska stort eller stort förtroende jämfört med 73 procent i riket i stort. Även förtroendet för hälso- och sjukvården i sin helhet har ökat kraftigt i Västerbotten.

23 feb 2021

Omfattande ombyggnation av Lycksele lasarett

Om- och nybyggnationen vid Lycksele lasarett är en av den största sedan lasarettet invigdes i början av 1960-talet. En ny transportlänk mellan huvudbyggnaden och de nya vårdavdelningarna ska också inrymma lokaler för labb, röntgen och teknik. – Det är en nyckel i hela sjukhusplanen och ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen av vården i södra Lappland, säger Isabell Zemrén, sjukhussamordnare vid Lycksele lasarett.

22 feb 2021

Digital festival för bibliotekspersonal i Västerbotten

Den 1–12 mars bjuder Regionbibliotek Västerbotten in till en digital festival. Festivalen är avslutningen på kompetenslyftet "Digitalt först – användaren i fokus" som pågått sedan 2018 med syfte att öka den digitala kompentensen hos landets folkbiblioteksanställda. Festivalen markerar också starten på ett fortsatt arbete för digital inkludering.

22 feb 2021

Fortsatt hög smittspridning i Västerbotten

Under vecka 7 har det varit en fortsatt hög smittspridning av covid-19 i Västerbotten. Flest fall har rapporterats in från Skellefteå och Lycksele, men det har skett en viss ökning även i Umeåområdet.

22 feb 2021

Regionfullmäktige sammanträder den 23–24 februari

Regionfullmäktige har sitt första sammanträde för året. Följ mötet via sändningen här på regionens webbplats och vår facebooksida.

18 feb 2021

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 februari

Idag har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

18 feb 2021

Telia får fortsatt förtroende som leverantör av teletjänster i Västerbotten och Norrbotten

Telia får fortsatt förtroende som helhetsleverantör av kommunikation i Norrbottens och Västerbottens län, som tillsammans täcker närmare 35 procent av Sveriges yta. Det nytecknade avtalet omfattar, utöver de två regionerna, samtliga kommuner och merparten av de kommunala bolagen i de båda länen. Avtalet gäller i huvudsak fasta och mobila operatörstjänster på över 60 000 abonnemang och sträcker sig över en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

18 feb 2021

Stor ökning av app för digitala vårdmöten

Under 2020 ökade användningen av Region Västerbottens app för digitala vårdmöten markant. I december 2019 hade 624 personer laddat ned och loggat in i appen Mottagning Region Västerbotten. Den sista december 2020 var den siffran 3 117 personer.

17 feb 2021

Beslut om 7,5 miljoner kronor till utvecklingsprojekt

Under dagens sammanträde i regionala utvecklingsnämnden beviljades totalt 7 455 410 kronor till 6 olika utvecklingsprojekt. Nämnden beslutade även att fastslå Agenda för hållbar regional finansiering och att ställa sig bakom territoriell omställningsplan för Västerbotten, samt slutlig fördelning av det statliga anslaget till regional kulturverksamhet 2021.

15 feb 2021

Kraftig ökning av covid-19 i Lycksele

Antal fall av covid-19 fortsätter att öka i Västerbotten. Under vecka 6 var ökningen kraftig i Lycksele med över 300 konstaterade fall. Det är även fortsatt hög smittspridning i Skellefteå och en lätt ökning i Umeåområdet.

15 feb 2021

Kallelser skickas till digitala brevlådor

Region Västerbotten har sedan oktober skickat kallelser digitalt från mammografi och röntgen till invånare i Västerbotten som har en digital brevlåda. Fördelen är att utskicken kommer fram snabbare än när de delas ut som fysisk post i brevlådan samt att regionen spar pengar. Men många missar att de fått en kallelse till sin digitala brevlåda och dyker inte upp till sitt inbokade besök.

12 feb 2021

Fler fall av brittiska virusvarianten i länet

Den brittiska virusvarianten har återfunnits i fler prover för covid-19 i länet. De flesta fallen finns i Skellefteå och har koppling till utbrottet vid NorthVolt, men även på andra orter.

12 feb 2021

Digitalt hälsoformulär med bedömningsstöd moderniserar Västerbottens hälsoundersökningar

Den 15 februari startar ett försök med digitala hälsoformulär i Region Västerbotten. De som deltar i Västerbottens hälsoundersökningar på hälsocentralerna Anderstorp, Moröbacke, Boliden, Robertsfors samt sjukstugorna i Storuman och Tärnaby kommer att kunna delta. Detta är en del i regionens arbete med att ersätta pappersformulär med digitala patientformulär.

11 feb 2021

Frågor och svar om ny vaccinationsplan

Vaccinationssamordnare Ronny Lestander svarar på frågor Region Västerbottens uppdaterade tidplan och faserna för vaccination mot covid-19.

11 feb 2021

Uppdaterad plan för vaccination i Västerbotten

Region Västerbotten har nu uppdaterat tidplanen och faserna för vaccination mot covid-19 i länet. Det har gjorts utifrån Folkhälsomyndighetens uppdaterade prioriteringsordning, besked om att ett godkänt vaccin inte ska ges till äldre och långtidsprognoser för vaccinleveranser.

10 feb 2021

Stora satsningar på digitalisering och teknik

I Region Västerbotten pågår stora satsningar på digitaliseringen. Johannes Hörnberg, verksamhetschef på IT Region Västerbotten, ser utvecklingen och visionerna som extra viktigt för en glesbygdsregion.

09 feb 2021

Sammanfattning från regionstyrelsen den 9 februari

Här är en sammanfattning av några av de beslut som regionstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 9 februari. Samtliga beslut finns sedan att ta del av i det justerade sammanträdesprotokollet.

09 feb 2021

Industrirådet pekar ut Västerbotten som innovationsledande

Under 2021 genomför Industrirådet tillsammans med Region Västerbotten Industridagen, denna gång uppdelat i fem etapper. Konferensens tema är ”Sverige som innovationsstormakt” där Västerbotten uppmärksammas som särskilt viktig för Sveriges fortsatta utveckling.

09 feb 2021

Särskilda rekommendationer i Västerbotten

Smittspridningen i Region Västerbotten har på kort tid ökat på ett oroväckande sätt. Förutom fler fall så har den brittiska virusvarianten identifierats i länet. Idag den 9 februari införs särskilda rekommendationer i Västerbotten.

09 feb 2021

Presskonferens 9 februari klockan 13

Region Västerbotten bjuder in till en digital presskonferens på tisdag den 9 februari klockan 13.00.

08 feb 2021

Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå lasarett i förstärkningsläge

Med anledning av att fler smittsamma patienter vårdas på avdelning, samt att det är ett ökat tryck på sjukhusens intensivvårdsavdelningar (IVA) har nu även Skellefteå lasarett gått upp i förstärkningsläge.

08 feb 2021

Överläkare vid Nus får cancerutmärkelse

Mikael Johansson, överläkare vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus har blivit vald till Årets cancernätverkare. I motiveringen står att han är ”en verklig eldsjäl som brinner för en bättre och jämlik cancervård i Sverige, omtyckt både bland patienter och kollegor”.

08 feb 2021

Kraftig ökning av covid-19 i Skellefteå och södra Lappland

Antalet bekräftade fall i Västerbotten har nästan fördubblats under en vecka. Från 440 fall under vecka 4 till 806 bekräftade personer med covid-19 under föregående vecka. Ökningen i Skellefteå kopplas framförallt till en arbetsplats och i Lycksele till två skolor.

08 feb 2021

Regional utvecklingsstrategin (RUS) 2020–2030

Västerbotten- en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft. Det är namnet på den nya regionala utvecklingsstrategin för länet.

06 feb 2021

Prestigefullt pris till neurokirurg i Umeå

Marwan Hariz, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och adjungerad professor vid Umeå universitet, har av Karolinska institutet fått det prestigefyllda Herbert Olivecrona-priset, även känt som "Nobelpriset i neurokirurgi".

06 feb 2021

Marskonferensen 2021 blir digital och experimenterande

Marskonferensen, arrangerad av bibliotek i Umeå, har i år temat ''Kan innehålla spår av lärande – biblioteket som kunskapsförmedlare''. Konferensen startar den 15 mars med föreläsningar och filmat material och avslutas med en livesänd interaktiv konferensdag den 23 mars.

04 feb 2021

Stipendium till kulturskapare i Barentsområdet

Den 8 februari öppnar ansökan till Barents Scholarship for Cultural Cooperation – ett stipendium som uppmärksammar konstnärlig kvalitet och gränsöverskridande samarbete i Barentsområdet. Summan är 100 000 kronor.

04 feb 2021

Brittiska virusvarianten identifierad vid covid-19-utbrott i Skellefteå

Hittills har 20 personer som bekräftats med covid-19 på Northvolt i Skellefteå kommun visat positivt på mutationen av den brittiska virusvarianten. Sammanlagt har under de senaste två veckorna drygt 100 personer med koppling till arbete på Northvolt testats positivt.

04 feb 2021

Sydney byttes ut mot ett äventyr i norr

Läkarstudenten Elna Söderholm hade storslagna planer på att åka till Sydney för att skriva sitt examensarbete men omständigheter förde henne till Storuman, vilket blev en positiv vändning. Att bedriva studier vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman blev en intressant och lärorik tid säger Elna.

03 feb 2021

​8 700 västerbottningar har fått en första dos vaccin för covid-19

8 700 västerbottningar har fått en första dos vaccin för covid-19   Under januari testades drygt hälften så många positivt för covid-19 jämfört med månaden innan. Även antalet inneliggande patienter minskar. Vaccinering av prioriterad vårdpersonal pågår på alla länets sjukhus parallellt med invånare i fas 1.

02 feb 2021

Enklare hitta på Norrlands universitetssjukhus

Imorgon, onsdag, lanseras en digital karttjänst som gör det smidigare för dig som besökare att hitta på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

02 feb 2021

​Nya YH-utbildningar till Västerbotten

14 nya yrkeshögskoleutbildningar med start i höst har beviljats i länet. Utbildningarna är bland annat inom IT, teknik, samhällsbyggnad, media och design samt hälso- och sjukvård. Flera skolor har redan öppnat sin anmälan.

01 feb 2021

Vaccinering mot covid-19 och smittläget i regionen

Under förra veckan testades 441 personer positivt för covid-19 i Västerbotten. Sammanlagt analyserade 7 549 tester och av dessa var 5,9 procent positiva. Den största ökningen sker i Skellefteå och en arbetsplats har blivit tilldelade extra åtgärder för att bromsa smittspridningen.