Nyheter

30 mar 2021

Dags för nästa åldersgrupp att vaccineras mot covid-19 i Västerbottens län

Vaccinering med Astra Zenecas vaccin startade igen under måndagen i Västerbotten för personer över 65 år vilket gör att vaccinationstakten nu åter igen kan öka efter en kortare paus. Nu kan nästa åldersgrupp i fas två boka tid för vaccination. Ett brev från regionen skickas hem till personer som berörs.

29 mar 2021

Vaccinering med Astra Zeneca återupptas och smittspridningen minskar

Just nu är det en minskande smittspridning av covid-19 i länet, men fortfarande på en för hög nivå. Västerbotten har en hög andel av den brittiska virusvarianten och det bidrar påtagligt till smittspridningen. Vaccinationer med Astra Zeneca återupptas nu för personer 65 år och äldre efter Folkhälsomyndighetens beslut.

29 mar 2021

Nytt projekt ska lyfta Västerbottens besöksnäring

Västerbotten Experience Accelerator är ett nytt projekt som ska erbjuda företag inom länets besöksnäring hållbara verktyg för nya förutsättningar, nya marknader och nya målgrupper efter corona-pandemin.

26 mar 2021

Effektivt gränsöverskridande arbete

I december påbörjades arbetet med att utveckla smidigare bokning och enklare dokumentation vid vaccinationen mot covid-19. Redan i början av mars fanns både webbtidbokning och digital dokumentationen på plats, till nytta både för medborgarna och medarbetarna i Region Västerbotten. – Korta beslutstider och snabba justeringar har genomsyrat hela vaccinationsresan, säger Håkan Petterson, samordnare och digitaliseringsarkitekt vid enheten för e-hälsa.

25 mar 2021

Krislägesavtalet för IVA vid Norrlands universitetssjukhus inaktiveras

SKR och Sobona har idag den 25 mars beslutat att avaktivera krislägesavtalet (KLA) i Region Västerbotten för den del som omfattar IVA vid Norrlands universitetssjukhus. Anledningen är att belastningen på intensivvården minskat och att regionen bedömer att verksamheten kan bedrivas inom ramen för ordinarie avtal och scheman.

24 mar 2021

Glesbygdsmedicinskt centrum gästas av nordiska ministrar

Torsdag den 25 mars genomförs den avslutande konferensen inom projektet ”Vård och omsorg på distans”. Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman är värdar för det digitala arrangemanget där bland annat hälso- och socialministrarna från samtliga nordiska länder och Åland medverkar.

24 mar 2021

Verktyg att minska uteblivna besök

Cirka 30 000 uteblivna besök per år samt sena av- och ombokningar innebär stora kostnader för hälso- och sjukvården i Region Västerbotten. Med hjälp av projektet ”Tomma tider i tidboken” och ett nytt verktyg ska de uteblivna besöken minska.

22 mar 2021

Vaccinering och smittspridning i länet

Det är en fortsatt hög smittspridning i länet och situationen är allvarlig med hög belastning på sjukvården. Sedan pandemins start har 17 425 personer bekräftats med covid-19 och 158 personer avlidit i sviterna av viruset. Just nu pågår vaccinering av de äldsta i fas 2, personer över 80 år.

22 mar 2021

Större risk att avlida efter operation nära inpå covid-19

Personer som har varit sjuka i covid-19 löper ökad risk att avlida om de skulle opereras nära inpå sjukdomen. Det visar en internationell studie där Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet medverkar.

22 mar 2021

Digital kick-off för Industridagen 2021

Idag klockan 13:00 är det dags för Industridagens kick-off, med temat Sverige som innovationsstormakt. Evenemanget sänds från Boliden och bjuder på spännande samtal med representanter från näringsliv, offentlig sektor, akademi och andra möjliggörare för industrins utveckling. Länk finns tillgänglig för alla som vill delta – över 500 personer är redan anmälda.

19 mar 2021

Pandemins porträttmakare

Kanske har du sett dem dyka upp i något av dina sociala flöden? Det är nog bara en tidsfråga annars. Eleganta, dramatiskt belysta och konstnärliga porträtt av vårdpersonal från Västerbotten som i full skyddsmundering iakttar dig genom linsen. Det är starka bilder som sjukhusfotograf Klas Sjöberg förmedlar till omvärlden i ett dokumentationsprojekt som går under arbetsnamnet ”Pandemic Heroes”. – Jag vill bara att deras insatser ska synas på riktigt, säger han.

18 mar 2021

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 mars

Idag har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

18 mar 2021

Skärpta rekommendationer i Västerbotten

I slutet av februari infördes i Västerbottens län skärpta rekommendationer som en förstärkning till de nationella råden. Dessa förlängs nu till och med den 18 april 2021. Bakgrunden är det allvarliga smittläget och en kraftig påverkan på sjukvården.

18 mar 2021

Största riskfaktorerna för svår covid-19 kartlagda

Hög ålder är den överlägset största riskfaktorn för svår covid-19. Andra faktorer som ökar risken är manligt kön och underliggande sjukdom. Dessutom löper personer med Downs syndrom särskilt stor risk att drabbas. Det visar en ny nationell studie som gjorts vid Umeå universitet.

17 mar 2021

10 miljoner till utvecklingsprojekt

Regionala utvecklingsnämnden beslutade idag att bevilja nio utvecklingsprojekt en sammanlagd summa på 9 974 000 kronor. Bland projekten finns bland andra Leader Lapland 2020 och Leader Skellefteå Älvdal som får medel för fortsatt verksamhet med syfte att skapa bra förutsättningar för människor och företag att vilja bo, arbeta och utvecklas i regionen. Ytterligare två beviljade projekt är CyberGrass I och Mervärde från värdefulla avverkningsrester, som ingår i det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica. 

17 mar 2021

Nu lanseras världsunik kunskapsbank

Unga och gamla. Alla kan drabbas. Därför kan inte forskningen ta paus. Nu blir data, bilder och prover från SCAPIS, världens största hjärt- och lungstudie, nationell kunskapsbank. I studien har universitet och universitetssjukhus på sex orter i Sverige gått samman, där ibland Umeå.

16 mar 2021

Vaccination med Astra Zenecas vaccin pausas

Efter beslut från Folkhälsomyndigheten pausas all vaccination mot covid-19 med vaccin från Astra Zeneca.

16 mar 2021

Litteratur i fokus under vecka 11

Under veckan äger som vanligt Bokveckan, Littfest och Barnens Littfest rum i Västerbotten. Regionbibliotek Västerbotten medverkar på olika sätt under arrangemangen, som i år genomförs till största del digitalt.

15 mar 2021

Vaccination och aktuellt smittläge av covid-19 i Västerbotten

Det är en fortsatt hög smittspridning i länet. Läget i vården är fortfarande mycket ansträngt och förra veckan testades 788 personer positivt för viruset. Just nu vårdas 67 personer på sjukhus. Vaccinationstakten påverkas av leveranserna Västerbotten får skickat till sig och under veckan öppnar två vaccinationsmottagningar för att stötta längre fram i vaccinationsprocessen då leveranserna ökar och fler målgrupper ska vaccineras.

12 mar 2021

Skanska drar sig ur tågtestbanan mellan Jörn – Arvidsjaur

Nu står det klart att Skanska inte längre står kvar som aktör i planerna av tågtestbanan mellan Jörn och Arvidsjaur. Detta bara en dryg månad efter regeringens fastställan av Skanskas ensamrätt till tågbanan som varit nedlagd sedan 1990.

12 mar 2021

Delaktig i vårdens utveckling

Patientnämnden och dess kansli lever en förhållandevis undanskymd tillvaro inom hälso- och sjukvården och kopplas ofta samman med klagomål på vården. – Förutom att vara en oberoende part mellan patienten och vården är vi en viktig medaktör i vårdens utveckling och arbetet med patientsäkerhet, säger Peter Sjöstedt Wirén, chef vid patientnämndens kansli.

11 mar 2021

Satsningar på Skellefteå lasarett

En stor mängd ombyggnationer pågår just nu på lasarettsområdet i Skellefteå för att förbättra för besökare och personal. Det är inte bara fastighetsarbeten utan också förbättringar av verksamheten i linje med en växande kommun.

09 mar 2021

Akutmottagningarna i Västerbotten har nöjda patienter

I en stor nationell undersökning kring patienters upplevelser av sina besök vid landets akutmottagningar placerar sig Region Västerbotten i toppen i Sverige. Hela 93,4 procent av patienterna skulle rekommendera våra akutmottagningar till någon i samma situation. Motsvarande siffra för riket i snitt är 85,5 procent.

09 mar 2021

"Ett år jag aldrig glömmer"

Måndagen den 9 mars 2020 blev något av en startpunkt för länets coronapandemi, även om arbetet med att förbereda Region Västerbotten på en kommande pandemi pågått ända sedan början av året.

08 mar 2021

Många fall av covid-19 i Västerbotten

Det är mycket hög smittspridning i länet och ett ansträngt läge för vården i Västerbotten. 1 070 personer bekräftades med covid-19 under vecka 9. Sedan pandemins start har 15 848 personer bekräftats med viruset. Just nu vårdas 66 personer på sjukhus och 12 av dessa på en intensivvårdsavdelning.

05 mar 2021

Miljoner till virtuellt projekt mellan Spanien och Västerbotten

Projektet Västerbotten utan gränser har tilldelats drygt 4,7 miljoner kronor av Vinnova. Nu kan arbetet fortsätta med att utveckla modeller för digital och nära vård, något som kan vara en stor fördel i glesbygdsregioner.

04 mar 2021

Open Call – Inköp av konst

Med anledning av covid-19 samarbetar fyra norrlandsregioner kring inköp av konst. Konstnärer från Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten bjuds in att presentera verk och har möjlighet att bli inköpt av någon eller några av de fyra regionerna. Verken ska placeras i offentliga vårdmiljöer och möta människor i livets alla skeenden,

04 mar 2021

Astra Zenecas vaccin rekommenderas till alla

Resultat av nya studier visar att Astra Zenecas vaccin ger högt skydd mot covid-19 även för äldre personer. Därför rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten att vaccinet används till alla över 18 år, inklusive personer över 65 år. Det gör att Region Västerbotten nu kan öka takten i vaccinationerna av denna grupp.

03 mar 2021

Begränsat antal tider för vaccination

Alla invånare i länet födda 1941 får ett brev hem med information om hur de ska göra för att boka tid för vaccination mot covid-19. Idag har många försökt boka tid då bokningen på 1177.se och via telefon till hälsocentralerna öppnat. På grund av brist på vaccin är dock tillgängliga tider för vaccination begränsade.

02 mar 2021

Sammanfattning från regionstyrelsen den 2 mars

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

02 mar 2021

Vill öka kunskapen om efterbehandling av covidpatienter

Allt fler patienter som drabbats av covid-infektionens efterdyningar uppsöker vård, på alla nivåer. Men i många fall ställer sig hälso- och sjukvården frågande till hur denna nya patientgrupp ska behandlas och rehabiliteras. Nu hoppas en lokal arbetsgrupp i Västerbotten kunna sprida de kunskaper och erfarenheter som faktiskt finns med hjälp av en ny webbinarieserie. På torsdag 4 mars är det premiär.

01 mar 2021

Partner tillåts åter följa med till BB

Från och med idag, den 1 mars, får partner följa med till BB efter förlossningen. Det gäller i mån av plats och om hen inte har några symtom på covid-19 samt har testat negativt med antigentest.

01 mar 2021

Fortsatt mycket viktigt att bromsa smittspridningen i hela länet

Det är en mycket hög smittspridning i länet. 1 156 personer bekräftades med covid-19 under vecka 8 i Västerbotten. Resultatet visar något färre fall i Skellefteåområdet och en större minskning i Lycksele och södra Lappland men med en ökning av positiva fall i Umeåområdet.

01 mar 2021

Nytt screeningprogram för livmoderhalscancer

Screening med gynekologiskt cellprov för att förebygga livmoderhalscancer har varit mycket effektivt och pågått i Västerbotten sedan slutet av 60-talet. Nu ska den gynekologiska cellprovskontrollen bli ännu tillförlitligare och effektivare.