Nyheter

30 apr 2021

Allt fler i Västerbotten känner till och använder 1177 Vårdguiden

Den som är orolig för sin egen eller någon annans hälsa på grund av covid-19, vänder sig i första hand till 1177 Vårdguiden för att få råd. 1177 Vårdguiden är regionernas gemensamma kanal till invånarna, som i stort sett alla känner till och allt fler använder som ett första steg då de behöver vägledning.

29 apr 2021

Oroande smittspridning i Umeå

Under de senaste dagarna har smittspridningen i Umeåområdet ökat med en oroväckande fart. – Det är länge sedan det var så här intensiv smittspridning i Umeåområdet, säger Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

29 apr 2021

Automatiskt schema spar tid

Med ett nytt automatiserat resursplaneringssystem blir komplicerade schemaläggningar enkla att genomföra, spar mycket tid och ger rättvisa scheman. Nu testas systemet vid vaccinationsmottagningarna i Skellefteå och Umeå med gott resultat. – Jag skulle aldrig ha klarat av att fixa personalschemat utan det, säger Catrine Nygren, arbetsledare för vaccinationsmottagningen vid Skellefteå Kraft Arena.

29 apr 2021

Webbinarium om uppföljning av covid-19

Erfarenheter av rehabilitering för personer med covid-19 vid Geriatriskt öppenvårdsteam (GÖT) och Medicincentrum, NUS

29 apr 2021

Inget krislägesavtal i Region Västerbotten

Den 28 april beslutade SKR att avaktivera krislägesavtalet för Region Västerbotten efter begäran av regionen. Beslutet gäller vårdavdelningar med covid-vårdplatser vid Skellefteå Lasarett, sedan tidigare har krislägesavtalet för IVA vid Norrlands universitetssjukhus avaktiverats.

28 apr 2021

Sammanfattning från regionfullmäktige den 27–28 april

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt. På ärendelistan var bland annat 15 motioner samt årsredovisning för 2020. Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.

28 apr 2021

Bedragare påstår att de är från Region Västerbotten

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid-19 och det utnyttjar bedragare. Region Västerbotten har nu uppmärksammats att bedragare ringer hem till privatpersoner via telefon och ber om exempelvis bank-id.

27 apr 2021

Pris till samverkan som främjar psykisk hälsa

Samverkansgruppen B4 i Storuman, med representanter från kommunen, Region Västerbotten och polisen, får 2020 års Psynkpris, i kategorin samverkan, för att de långsiktigt och systematiskt stärkt och främjat den psykiska hälsan bland befolkningen. Nu ska arbetsmodellen spridas till fler. – Fler än hälften av länets kommuner planerar att inleda arbeten som påminner om B4, säger Per-Daniel Liljegren, samordnare för suicidprevention på länsnivå.

26 apr 2021

Viktigt hålla avstånd även under valborg i rådande smittläge

Fallen av covid-19 bland personer mellan 19 och 39 år fortsätter att öka i Västerbotten. Smittspårningen visar att flera inte följt de rådande rekommendationerna. Till fredagens valborgsmässofirande kommer också en påminnelse om att inte anordna sociala sammankomster eller träffa nya människor.

26 apr 2021

Regionfullmäktige sammanträder den 27–28 april

Regionfullmäktige sammanträder den 27–28 april. Följ mötet via sändningen här på regionens webbplats och vår facebooksida.

26 apr 2021

Flera prioriterade grupper kan nu vaccineras i Västerbotten

Från och med idag inleds fas 3 i Västerbotten. Nu kan även personer födda 1957–1961 boka tid för vaccination. För personal i prioriterade verksamheter inom slutenvården samt LSS och personlig assistans återupptas vaccinationerna denna vecka.

23 apr 2021

Personer med diabetes får sämre minne av högt blodsocker

En person med typ 2-diabetes kan ha svårare med problemlösning och att ta till sig mycket information samtidigt. Det visar en studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE. Forskarna har kunnat se förändringar i hjärnan hos denna grupp vid förhöjt blodsocker.

22 apr 2021

Konsultation om Interreg Northern Periphery and Arctic

Northern Periphery and Arctic programmets offentliga konsultation har öppnats.

22 apr 2021

Lediga tider för vaccination i Västerbotten

De centrala vaccinationsmottagningarna i Skellefteå och Umeå och flera hälsocentraler i länet rapporterar att det finns lediga tider för vaccination de närmaste dagarna. Tillhör du en åldersgrupp som är prioriterad för vaccination just nu kan du alltså få tid inom kort.

22 apr 2021

Hearing om Interreg Aurora

Interreg Aurora-programmets offentliga hearing har öppnats.

20 apr 2021

Lika viktigt som att andas: Ett samtal om skapande mellan Eva-Stina Byggmästar och Juvvá Pittja

Två poeter och kulturella mångsysslare på var sin sida om Kvarken möts i ett samtal på Zoom. Arrangemanget är en del av den återkommande litteraturfestivalen LitteraTur och Retur.

19 apr 2021

Fortsatt smittspridning i Västerbotten och en fjärdedel har påbörjat vaccinering mot covid-19

Smittan i Västerbotten ökade något även förra veckan. Sammanlagt testades 668 personer positivt för covid-19 och 11 182 prover analyserades. Vaccineringen mot covid-19 fortsätter och nu har ungefär 25 procent av den vuxna befolkningen i Västerbotten påbörjat sin vaccinering.

19 apr 2021

Lägger grund inför framtiden

Frågan kom hastigt, men han tvekade egentligen aldrig. Efter en kort överläggning med övriga direktörskollegor svarade Tommy Svensson ja till att bli tillförordnad regiondirektör i Västerbotten. – Det finns en del utmaningar att hantera, både frågor här och nu kopplat till pandemin, men också att få till en tydligare riktning för hälso- och sjukvårdens styrning och ledning.

16 apr 2021

Vaccinationerna fortsätter med fler prioriterade grupper

PRESSMEDDELANDE. Från och med lördag den 17 april kan personer födda 1956 och tidigare boka tid för vaccination via 1177.se. På måndag öppnar bokningen för personer över 18 år med beslut om assistans enligt LSS eller LASS.

16 apr 2021

Positiva till infrastrukturproppen men vaksamma på tid för färdigställande

I regeringens infrastrukturproposition som presenterades under fredagen tillkännagavs att man skjuter till 176 miljarder kr till transportsystemet 2022–2033, vilket innebär nära 800 miljarder kr till trafikinfrastruktur i Sverige. Tillsammans med övriga parter i samarbetet Botniska korridoren ställer sig regionrådet Richard Carstedt positiv till infrastrukturpropositionen, men understryker vikten av att fortsätta påverkansarbetet för att Norrbotniabanan ska färdigställas snarast

15 apr 2021

Region Västerbotten vill se ett lokalpolitiskt ansvar för strandskydd

Regionala utvecklingsnämnden beslutade under dagens sammanträde att lämna ett remissvar till Miljödepartementet angående ett mer differentierat strandskydd. I remissvaret betonar Region Västerbotten vikten av ett enklare och mer begripligt strandskyddssystem med utgångspunkt i ett lokalpolitiskt ansvar.

15 apr 2021

Smittspridningen måste bromsas nu – rekommendationerna förlängs

I slutet av februari infördes skärpta rekommendationer i Västerbotten som ett komplement till de nationella råden. Dessa förlängs nu återigen till och med den 9 maj 2021. Bakgrunden är det ökande antalet nya fall av covid-19 och dess påverkan på sjukvården.

14 apr 2021

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 14 april

Idag har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

13 apr 2021

Sammanfattning från regionstyrelsen den 13 april

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

12 apr 2021

Fler får boka tid för vaccinering mot covid-19 i Västerbottens län

Från och med idag kan personer födda 1951 och tidigare boka tid för vaccination. Ett brev från regionen med information om hur man gör för att boka tid skickas hem till personer födda 1947-1951.

12 apr 2021

Åter ökad smittspridning i Västerbotten

Efter några veckor av minskad smitta ökar nu smittspridningen i hela Västerbotten. Förra veckan konstaterades 646 positiva fall, en ökning med 179 fall jämfört med veckan innan. – Ökningen sker i hela länet och mycket tyder på att påskhelgen och påskledigheten har bidragit till den. Det är nu mycket viktigt att bromsa smittspridningen, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

09 apr 2021

Förutser framtidens vårdbehov

Med faktabaserad styrning vill Region Västerbotten både kunna vidareutveckla och förutsäga framtidens vårdbehov. Nu påbörjas resan att ersätta tidigare lösningar med ny teknik för att möta verksamhetens behov. – Med hjälp av automatiserad insamling och bearbetning av data kan vården snabbt fatta bra och välgrundade beslut, säger Mattias Wallmark, avdelningschef vid IT Västerbotten.

07 apr 2021

Ny väg in i vården för barn och unga som mår psykiskt dåligt

Nu öppnar en ny verksamhet inom Region Västerbotten som fått namnet kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten. Verksamheten ska göra det enklare för barn och unga samt deras vårdnadshavare att få kontakt med och hitta rätt i vården.

06 apr 2021

Färre smittade av covid-19 och nytt vaccinationsmål även i Västerbotten

I Västerbottens län fortsätter antalet covidsmittade att minska. Förra veckan bekräftades 467 personer med viruset via provtagning. – Även om vi ser en nedgång så är det fortsatt lika viktigt att vi bromsar smittspridningen genom att följa rekommendationerna. Det gäller oavsett var i länet du befinner dig eller om du jobbar eller är påskledig, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

05 apr 2021

Neonatal hemsjukvård ger familjen lugn och trygghet

Familjen Nylander Brandts erfarenhet av fyra veckors neonatal hemsjukvård är enbart positiv. Ett fantastiskt bemötande av erfarna sjuksköterskor och möjligheten att ringa eller åka in till avdelningen när som helst har gett föräldrarna en grundmurad trygghet.

01 apr 2021

Förbättrade resultat för förlossningsvården i Region Västerbotten

Trots ett år av pandemi visar satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvården goda resultat. I rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020” från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisas de drygt 400 insatser som regionerna gjort inom ramen för satsningen under det gångna året.

01 apr 2021

En digital revolution för rehabilitering

För fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kurator på reumatologlogiska kliniken Västerbotten har pandemin inneburit en digital revolution. Från noll digitala vårdmöten i februari förra året till att distansmöten nu ofta är förstahandsvalet när patienterna inte kan komma på fysiskt besök.