Nyheter

31 jan 2022

Stort mörkertal i smittspridningen

Antalet positiva fall av covid-19 ligger på ungefär samma höga nivå som veckan innan. Mörkertalet förväntas vara fortsatt stort. Det är viktigt att alla följer rekommendationerna om att stanna hemma vid symtom.

31 jan 2022

Med ny strategi blir miljö- och klimatarbetet vardag

En ny miljö- och klimatstrategi antogs i fullmäktige i september 2021 och ersätter tidigare miljöpolitiska program. Strategin tar tydligare avstamp i globala klimatmål, är mer övergripande och ska fungera som långsiktigt stöd i arbetet att ta fram nämnd- och verksamhetsplaner.

28 jan 2022

Personer med mycket nedsatt immunförsvar kan få en fjärde dos

Personer med mycket nedsatt immunförsvar kan få en fjärde dos Nu kan personer som är 18 år eller äldre som bedöms ha ett mycket nedsatt immunförsvar och som tidigt fick sin tredje vaccindos också erbjudas en fjärde vaccindos. Rekommendationen beror på en ökad spridning av covid-19. Dessa personer kan tidigast få den fjärde vaccindosen när det gått minst tre månader sedan den tredje dosen.

28 jan 2022

Nya YH-utbildningar till Lycksele och Vilhelmina

Glädjande besked från Myndigheten för yrkeshögskolan – i höst startar nya YH-utbildningar i Lycksele och Vilhelmina. Sammanlagt har 14 YH-utbildningar beviljats i Västerbotten, 9 av dem är på distans och alla är direkt kopplade till den kompetens som företagen i länet efterfrågar.

27 jan 2022

Ny enhet ska främja utveckling

Den 1 januari i år tillträdde Ida Lestander som ny direktör för Region Västerbottens ledningsstab. En av hennes första arbetsuppgifter blir att rekrytera medarbetare och starta upp en helt ny enhet, vars uppdrag blir att utveckla regionens ledning och styrning.

27 jan 2022

Västerbottningar fortsatt nöjda med 1177 Vårdguiden på telefon

Under pandemin har 1177 Vårdguiden på telefon använts mer än någonsin. Nu har invånarna tyckt till och det blev återigen toppbetyg. Västerbottningarna som ringt 1177 Vårdguiden är mycket nöjda.

26 jan 2022

Region Västerbotten polisanmäler vilseledande information om vaccin

Under onsdagen polisanmälde Region Västerbotten vilseledande information om vaccination mot covid-19 som skickats i regionens kuvert. Omfattningen av utskicket är ännu inte känd.

26 jan 2022

Kristina Sundin Jonsson vinnare av Västerbotten GrandPris 2022

Varje år delar Region Västerbotten ut Västerbotten GrandPris till en individ eller organisation som gjort särskilda insatser för länet. I år är det Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå som är den värdiga vinnaren av utmärkelsen.

25 jan 2022

Strategiskt stöd för artificiell intelligens

Region Västerbotten har startat ett kompetenscentrum som stöttar klinisk forskning inom artificiell intelligens och maskininlärning. – AI och maskininlärning är ett område som växer och det är viktigt att vi är med från start, säger Per Hallberg, avdelningschef på Medicinsk teknik, forskning och utveckling vid Region Västerbotten.

25 jan 2022

Närmare 600 digitala deltagare i Industridagens final

Den 24 januari var det final för Industridagen 2021/2022, arrangerat av Industrirådet i samarbete med region Västerbotten och Boliden. Det blev en livesänd eftermiddag från Grand Hôtel i Stockholm med en stark närvaro av region Västerbotten. Temat var Sverige som innovationsstormakt.

24 jan 2022

Smittspridningen fortsatt mycket hög i länet – Omikron dominerar

Omikron är nu den virusvariant som dominerar i länet och under förra veckan slogs återigen rekord i antal smittade med 4 958 nya bekräftade fall. Siffror som ska tolkas med försiktighet, då mörkertalet tros vara stort på grund av begränsad testkapacitet och att många testar sig med antigentester, så kallade snabbtester.

24 jan 2022

Årets Västerbotten på Grand Hôtel fick en digital invigning

Vad händer i norra Sverige? Det var frågan som stod i fokus vid årets invigning av Västerbotten på Grand Hôtel. Medverkade gjorde ledande företrädare från politik, näringsliv och media, som utifrån sina perspektiv samtalade om den aktuella utvecklingen i norra Sverige. På grund av smittspridningsläget fanns inga inbjudna gäster på plats, i stället gjordes hela programmet i ett digitalt format, som med start idag finns att ta del av i Region Västerbottens digitala kanaler.

21 jan 2022

Nya förhållningsregler och prioriterad testning i Västerbottens län

Länets rekommendationer för prioritering av testning har uppdaterats idag. Från och med idag gäller även Folkhälsomyndighetens nya förhållningsregler. De gäller oavsett om man tidigare fått andra förhållningsregler från smittspårarna. Det finns särskilda rutiner som gäller för vård- och omsorgspersonal.

21 jan 2022

Region Västerbotten leder regiongemensam digital utveckling

Region Västerbotten tar över stafettpinnen som ordförande i Sussa samverkan, det gemensamma utvecklingsarbete som nio regioner deltar i. Ny ordförande är Niklas Lindberg som förklarar varför nio regioner har valt att gå ihop i flera frågor som rör digital utveckling. Den största frågan på agendan är införandet av ett nytt vårdinformationsstöd.

20 jan 2022

Egenprovtagningar i länet stängs tillfälligt

Länets egenprovtagningar kommer under resten av veckan hålla stängt för utlämning av tester till allmänheten. Det beror på att laboratoriet inte har kapacitet att analysera fler prover just nu. Vård- och omsorgspersonal kan testa sig som vanligt.

19 jan 2022

Västerbottensbuffé på Grand Hôtel

Varje dag mellan den 19 januari och 6 februari serveras västerbottensbuffé på Grand Hôtel i Stockholm. Buffén är en 31-årig tradition där gästerna kan botanisera mellan 43 rätter gjorda på råvaror från Västerbotten. Buffén är även ursprunget till Västerbotten på Grand Hôtel som Region Västerbotten årligen arrangerar för att marknadsföra Västerbotten i Stockholmsregionen.

18 jan 2022

2021 – ett ovanligt digitalt år

Region Västerbotten har länge legat i framkant när det kommer till att testa och ta fram nya digitala lösningar för hälso- och sjukvården. Demografiska och geografiska utmaningar samt pandemin driver på utvecklingen och under 2021 togs flera stora kliv framåt. Här listar vi några av dem.

17 jan 2022

Smittspridningen fortsatt på rekordnivåer

Smittan är fortsatt rekordhög i Västerbottens län och det är av största vikt att rekommendationerna följs. Provtagningskapaciteten är fortfarande ansträngd och 1177 Vårdguiden på telefon upplever ett ökat tryck med frågor om covid-19.

13 jan 2022

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 januari

Idag sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

13 jan 2022

Västerbottningar kan få en påfyllnadsdos tidigare

Nu kan alla som är 18 år eller äldre få en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 fem månader efter den andra dosen. Detta efter att Folkhälsomyndigheten beslutat om att korta tiden mellan doserna.

12 jan 2022

Ny utställning på Galleri Alva: "Vännernas arena"

Den 14 januari – 8 februari visas Erik Viklunds utställning ”Vännernas arena” som består av fotografi, video och skulptur. Den utgår från boken med samma namn, där Erik berättar historien om det som utspelade sig i ett hus i norra Stockholm åren 2010-2020. Utställningen är ett försök att levandegöra den berättelsen, men också ett försök att närma sig frågor om närhet, representation och stadsomvandlingar.

10 jan 2022

Rekordhög smitta och nya tillfälliga rekommendationer kring provtagning

Smittan i Västerbottens län är på rekordhöga nivåer. Kapaciteten för egenprovtagning har överskridits och nya tillfälliga rekommendationer införs nu kring bekräftade covid-fall inom familjer och snabbtest. Personal inom vård och omsorg prioriteras.

10 jan 2022

Nu är tobaksavvänjning avgiftsfritt i Västerbotten

Sedan den 1 januari är tobaksavvänjning med hjälp av fysiska och digitala besök på hälsocentraler och tobakspreventiva mottagningar avgiftsfritt inom Region Västerbotten. Avgiften för det digitala stödprogrammet ”Min nikotinfria resa” på 1177.se är också slopad.

06 jan 2022

Galleri Alva

I anslutning till biblioteket på Norrlands universitetssjukhus finns Galleri Alva. Här är utbudet spännande och omväxlande med en mångfald av konstnärliga uttryck som fotokonst, textilkonst, skulptur och måleri av konstnärer med anknytning till Västerbotten.

05 jan 2022

Norrlands universitetssjukhus i stabsläge

På grund av en ansträngd vårdplatssituation och hög vårdtyngd beslutade den lokala särskilda sjukvårdsledningen vid Norrlands universitetssjukhus på onsdagen om att gå upp i stabsläge. Det är det andra sjukhuset i Region Västerbotten som det senaste dygnet vidtar denna åtgärd.

04 jan 2022

Nu kan alla vuxna få en påfyllnadsdos!

Från och med i dag erbjuds alla i Region Västerbotten som är 18 eller äldre en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.

04 jan 2022

Skellefteå lasarett i stabsläge efter vårdplatsbrist

Skellefteå lasarett gick vid lunchtid på tisdagen upp i stabsläge. Det är en konsekvens av en utmanande vårdplatsbrist i kombination med sjukfrånvaro bland personal och ett allt högre tryck på sjukhusvården, ett tryck som dessutom förväntas öka.

03 jan 2022

Kraftig ökning av covid-19 efter julfiranden

Under föregående vecka mer än dubblerades antalet smittade med covid-19 i Västerbottens län. Antalet fall är nu på samma nivåer som i mars 2021. Den ökade smittspridningen kan kopplas till julfiranden och en större andel fall av omikronvarianten.