Nyheter

28 feb 2022

Lära genom att göra istället för att bara höra

Föräldrar med kognitiva svårigheter kan med hjälp av ett anpassat föräldrastödsprogram utveckla en grundläggande omsorg om och samspel med barnet. – Ett väl fungerande föräldraskap är en rättighet för både barn och föräldrar och en samhällsekonomiskt lönsam investering, säger Nanna Forsgren, samordnare vid FoU Socialtjänst, Region Västerbotten, en stödresurs för socialtjänsten i länets kommuner.

25 feb 2022

Digital kompetens – en jämställdhetsfråga

På vilket sätt är digitaliseringen en jämställdhetsfråga? Det var titeln på den workshop som under februari månad sammanlagt lockade ett 70-tal personer att delta, från offentlig sektor i övre norrlands kommuner.

23 feb 2022

Ny utställning på Galleri Alva: ”Ctrl+ Affect”

Ctrl+ Affect är en konstutställning av förstaårseleverna på masterprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan i Umeå. Den visas på Galleri Alva mellan den 25 februari – 8 mars.

22 feb 2022

Sammanfattning från regionfullmäktige den 22 februari

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt, läs en sammanfattning av besluten.

21 feb 2022

Storumans bibliotek först ut att hbtq-diplomera sig

På alla folkbibliotek, sjukhusbibliotek och flera skolbibliotek i Västerbotten utbildas bibliotekspersonalen i frågor som rör sexualitet och könsidentitet samt livsvillkor för hbtq-personer. Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten står bakom utbildningen som avslutas med en hbtq-diplomering. Först ut att fira sin diplomering är Storumans bibliotek och den 14 mars är det dags för biblioteket i Norsjö.

21 feb 2022

Regionfullmäktige sammanträder den 22 februari

Regionfullmäktige sammanträder den 22 februari. Följ mötet via sändningen här på regionens webbplats.

18 feb 2022

Lyckad samverkan för integration, kompetensförsörjning och tillväxt

Genom SIKT-projektet, Samverkan för integration, kompetensförsörjning och tillväxt i Dorotea, Åsele, Storuman, Vilhelmina och Sorsele tillsammans med Region Västerbotten, gick 69 procent av deltagarna vidare till antingen arbete eller studier. – Det här är individer som gick in i projektet med en känsla av att de inte kan och inte förstår, men som skrevs ut ur projektet med helt nya kunskaper och ett stärkt självförtroende, säger Barbro Amrén, projektmedarbetare från Storuman.

17 feb 2022

1 miljon till kulturföreningar i Västerbotten

Västerbottens kulturföreningar får 1 miljon kronor i stöd under 2022, det fastslogs idag under regionala utvecklingsnämndens möte. Stödet riktas i första hand till verksamheter som arbetar för ökat engagemang och lika villkor för barn och unga att delta i kulturaktivteter.

17 feb 2022

En gemensam metod för utveckling

Från att ha varit en skeptiker som tröttnat på ständigt nya modeller för förbättringar är Isabell Zemrén, områdeschef för närsjukvården i Lycksele och södra Lappland, numera en övertygad förespråkare för den utvecklingsmodell för arbetssätt och flöden som nu tas fram i Region Västerbotten.

17 feb 2022

Region Västerbotten satsar för att öka vaccinationstäckningen

Restriktionerna som har gällt under pandemin har tagits bort, men pandemin är inte över. Region Västerbottens arbete med att öka vaccinationstäckningen fortsätter med flera aktuella insatser i länet.

16 feb 2022

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 februari

Idag sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

16 feb 2022

Boka boende och lokal i Almedalen 2022

I Västerbottens län satsar vi offensivt för att lyfta och ytterligare stärka de regionala förutsättningarna för initiativ från näringsliv, akademi/utbildningsanordnare, politik/förvaltning och det civila samhället. På ett både framgångsrikt och kostnadseffektivt sätt söker vi olika forum där länets intressen kan synliggöras. Nu öppnar Region Västerbotten upp sin bokning för seminarielokaler och boende under Almedalsveckan 20022, 3–7 juli.

14 feb 2022

Nu är det dags för en fjärde dos till vissa grupper

Från och med idag kan vissa grupper boka tid för en fjärde dos vaccin mot covid-19. Det ska ha gått minst fyra månader sedan den tredje dosen. De grupper som det gäller är personer som bor på särskilda boenden för äldre, personer som har hemtjänst eller hemsjukvård samt alla som är 80 år eller äldre.

14 feb 2022

Bekräftade fall av covid-19 minskar efter ändrade rekommendationer

Under föregående vecka upphörde restriktionerna som har gällt under pandemin Detta innebär att färre ska testa sig och därmed minskar även antalet bekräftade fall av covid-19. Individen har fortsatt ett stort ansvar att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19.

14 feb 2022

Tandhajpen vill få unga att förstå tänders betydelse för hälsan

Folktandvården i Västerbotten arbetar hela tiden aktivt för att förbättra munhälsan hos barn och ungdomar och med att hitta nya arbetssätt. Tävlingen Tandhajpen är deras senaste initiativ och riktar sig till elever i årskurs fyra i Västerbottens län. – Vi ser en styrka i att de, tillsammans med lärare och andra elever, kan söka kunskap om livsavgörande val för god hälsa i ett livslångt perspektiv, säger Karin Sunnegårdh-Grönberg, tandvårdsstrateg och initiativtagare.

10 feb 2022

Viktigt med säkra besök i vården

De flesta besöksregler inom vården i Region Västerbotten finns kvar även om restriktionerna i samhället har släppts. Anledningen är smittspridningen av covid-19 och att sjukfrånvaron bland medarbetare inom vården är fortsatt hög. Vid besök i samband med graviditet kan partner eller en närstående återigen följa med vid besök.

10 feb 2022

Post-pandemi, högspecialiserad vård och framtiden

Möt hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa och chefen för länssjukvårdområde 2, Ulrica Bergström, i en intervju om läget inom hälso- och sjukvården i vad som förhoppningsvis är slutet på pandemin. Men också om Norrlands universitetssjukhus och vad som är på gång inom den högspecialiserade vården. 

09 feb 2022

Allmänheten ska inte besöka akutmottagningarna eller hälsocentraler för att bli provtagna för covid-19

Restriktionerna upphör idag och de ur allmänheten som har symtom på covid-19 ska inte längre provta sig på länets egenprovtagningar. Trots det kommer personer felaktigt till akutmottagningar och hälsocentraler med en önskan om att bli provtagna där i stället.

09 feb 2022

Konsthögskolan ställer ut på Galleri Alva

Den 11–18 februari har Konsthögskolan vid Umeå universitet sin årliga utställning på Galleri Alva. Utställningen har namnet DÅ och det är klass BFA1 som ställer ut på temat minne. Vernissage hålls digitalt på fredag den 11 februari kl. 18:00.

08 feb 2022

Sammanfattning från regionstyrelsen den 8 februari

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

08 feb 2022

Hälsoenkät till 21 500 västerbottningar

Hur ser hälsan ut i Västerbotten? För att få svaret på den frågan går Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten ut med den stora undersökningen ”Hälsa på lika villkor” med frågor om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Den 9 februari beräknas 21 500 västerbottningar nås av enkäten i sina brevlådor.

08 feb 2022

Effektiv insamling av farligt avfall

Cirka tre ton kemiskt avfall lämnades in i slutet av förra året under en kampanj för att samla in kemiskt avfall från olika enheter på Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet. – Under två månader ökade mängden insamlat avfall med närmare 40 procent, säger Karin Modig, miljösamordnare vid Region Västerbotten.

07 feb 2022

Nytt läge i pandemin när restriktioner avvecklas

Smittspridningen är fortsatt hög i Västerbottens län och mörkertalet över antal smittade förväntas vara stort. På onsdag avvecklas de flesta restriktioner som har gällt under pandemin.

07 feb 2022

Sorseles nya folktandvårdsklinik är redo för patienter

Efter flera års väntan står Sorseles nya folktandvårdsklinik färdig. Från och med idag välkomnas patienter till en deltidstandläkare som i första hand kommer att behandla barn och äldre sjuka.

04 feb 2022

Restriktioner avvecklas och provtagning av allmänheten upphör

Från och med onsdag den 9 februari kommer de flesta åtgärder som har gällt under pandemin att avvecklas. Provtagningen av allmänheten kommer också att upphöra. Läget i vården är ansträngt, men belastningen förväntas inte öka i och med de släppta restriktionerna.

02 feb 2022

Åseles akutbil tio år

Den 2 februari 2012 premiärvisades den första akutbilen i Åsele. Tio år senare har verksamheten funnit både sin form och funktion och de flesta är nöjda. – Många tycker det är fantastiskt att ha en sådan närhet till akut sjukvård, säger Susanne Olofsson, avdelningschef för ambulansverksamheten i inlandet och som var med redan för tio år sedan.

01 feb 2022

Västerbottningarna är positiva till primärvården

Västerbottningarna är fortsatt nöjda med sin upplevelse av primärvården trots de utmaningar som den pågående pandemin innebär, det visar resultaten från Nationell patientenkät 2021.

01 feb 2022

Dosintervallet kortas – tredje dos efter tre månader

Under måndagskvällen meddelade Folkhälsomyndigheten att tiden mellan andra och tredje dosen vaccin mot covid-19 kortas till tre månader. Ändringen börjar gälla på en gång i Västerbottens län.

01 feb 2022

Ny webbplats med fakta och analysunderlag om läget i norra Sverige

Nu lanserar vi analysportalnorr.se – en gemensam portal som gör det lättare att del av fakta, statistik och analys för Sveriges fyra nordligaste regioner.

01 feb 2022

Nu kan invånare ansöka om resebidrag på 1177.se

Nu kan den som besökt vården i Västerbotten ansöka om resebidrag genom att logga in på 1177.se. Det gäller resor som skett med egen bil till vårdbesöket.

01 feb 2022

Studie för säkrare diagnostik vid brist på kortisol

Du som är mellan 18 och 50 år och använder p-piller kan bidra till forskning.