Nyheter

31 mar 2022

Region Västerbotten vårdade patienter från Ukraina under flygning

Svenskt Ambulansflyg hämtade under tisdagen den 29 mars de första ukrainska patienterna i Warszawa, Polen. Region Västerbotten bistod med vårdpersonal under flygningen. Patienterna ska erbjudas vård vid svenska sjukhus.

31 mar 2022

Regionpodden: Så ska glesbefolkade regioner konkurrera om tillväxten

I dagens avsnitt av Regionpodden pratar vi om nätverket NSPA* som består av de 13 nordligaste regionerna i Norge, Sverige och Finland. Tillsammans driver de frågor mot EU för att förbättra våra regioners möjligheter.

29 mar 2022

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 mars

Idag sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

29 mar 2022

Vaccinationskrav vid VFU tas bort

Från och med 1 april kräver inte längre Region Västerbotten att studenter ska vara vaccinerade mot covid-19 för att göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  verksamheten.

29 mar 2022

Dags att söka kulturstipendier inom musik, design och bildkonst!

I år fördelar Region Västerbotten stipendium inom två kulturområden: musik och design. Region Västerbotten fördelar även ett bildkonststipendium samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

28 mar 2022

Maja Beskowskolans bibliotek hbtq-diplomerat

På alla folkbibliotek, sjukhusbibliotek och flera skolbibliotek i Västerbotten utbildas bibliotekspersonalen i frågor som rör sexualitet och könsidentitet samt livsvillkor för hbtq-personer. Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten står bakom utbildningen som avslutas med en hbtq-diplomering.

28 mar 2022

Västerbotten krokar arm med Katalonien för hållbar utveckling

Rysslands invasion av Ukraina, klimatförändringar och behovet av mer regionalt utvecklingssamarbete var några av diskussionspunkterna när Region Västerbottens lobbyorganisation för Europas perifera och maritima regioner (Conference of Peripheral and Maritime Regions, CPMR) samlades i Barcelona för ett fysiskt möte, för första gången på två år.

24 mar 2022

Två år av pandemi – smittskyddsenheten

I vanliga fall jobbar Therese Thunberg som infektionsläkare på infektionskliniken i Umeå. Men när coronaviruset kom till Västerbotten fick hon ställa om till heltidsarbete som biträdande smittskyddsläkare på smittskyddsenheten.

22 mar 2022

Så många vaccinerade sig under vaccinationsveckan

Den nationella vaccinationsveckan för att få fler att vaccinera sig mot covid-19 gav resultat. Veckan ledde till en ökning i antalet vaccinerade, vilket bryter trenden med minskat intresse för vaccination.

22 mar 2022

Nytt nationellt vårdförlopp vässar vården

Nu implementeras vårdförloppet för landets vanligaste reumatiska sjukdom, reumatoid artrit, i regionen. Det grundläggande syftet är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Den 22 mars presenteras det i ett direktsänt webbinarium.

17 mar 2022

Två år av pandemi – akutmottagningen i Skellefteå

Rune Steinwall jobbar som sjuksköterska på akutmottagningen i Skellefteå och minns början av pandemin som overklig. – Man hade inget att relatera till eftersom vi aldrig hade varit i en sådan situation förut, säger han.

16 mar 2022

Inget brev behövs för fjärde dosen

Region Västerbotten har fått kännedom om att vissa invånare som rekommenderas en fjärde dos vaccin mot covid-19 inte har vaccinerat sig än på grund av att de väntar på ett brev om att de får boka en tid. Ett sådant brev kommer inte skickas ut, utan det går bra att boka en tid eller komma på drop in nu. En fjärde dos är viktig för att behålla ett gott skydd mot covid-19.

16 mar 2022

Norsjö bibliotek hbtq-diplomerat

På alla folkbibliotek, sjukhusbibliotek och flera skolbibliotek i Västerbotten utbildas bibliotekspersonalen i frågor som rör sexualitet och könsidentitet samt livsvillkor för hbtq-personer. Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten står bakom utbildningen som avslutas med en hbtq-diplomering.

15 mar 2022

Trygga arbetsplatser, ledarskap och tandvård

Möt hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa och områdeschefen för tandvården Anna-Maria Stenlund Berggren i ett samtal om läget i tandvården, deras syn på ledarskap och hur vi tillsammans kan jobba för att skapa öppna och trygga arbetsplatser i regionen. Brita Winsa kommenterar också den senaste tidens kritik i media mot henne och hälso- och sjukvårdsledningen. Intervjun är uppdelad i två avsnitt.

11 mar 2022

Hög kapacitet att vaccinera under den nationella vaccinationsveckan

Under vecka 11 genomförs en nationell vaccinationsvecka med syftet att få fler att vaccinera sig mot covid-19. Länets hälsocentraler kommer att erbjuda tider för att vaccinera sig på drop in. Region Västerbotten inleder även en kampanj för att uppmuntra till fortsatt vaccination.

10 mar 2022

Region Västerbotten Turism bjuder in till nationell konferens

På temat ”Hållbar besöksnäring i praktiken” anordnar Region Västerbotten Turism en nationell konferens den 22 mars. Konferensen är digital och vänder sig till besöksnäringens aktörer i både privat och offentlig sektor.

09 mar 2022

Bra betyg till förlossnings- och mödrahälsovården i Västerbotten

I dag publiceras den första helårsrapporten av graviditetsenkäten. En stor majoritet av kvinnorna i Västerbotten är nöjda med sina erfarenheter från mödrahälsovården och förlossningsvården, men enkätsvaren pekar också ut ett antal utvecklingsområden.

09 mar 2022

Två år av pandemi – vad tar vi med oss?

Två år har gått sedan de första fallen av covid-19 konstaterades i Västerbotten. Fem personer hade kommit hem från norra Italien och testat positivt för det nya coronaviruset. Sedan dess har hälso- och sjukvården ställts inför stora utmaningar, men också visat på en sällan skådad förmåga att ställa om när det gäller.

08 mar 2022

Löken blommar på Galleri Alva

Konstnären Irina Laaja ställer ut på Galleri Alva den 11 mars – 5 april. Utställningens titel är "Löken blommar". Vernissage hålls på fredag den 11 mars kl. 12:00.

08 mar 2022

Tre frågor till specialistläkaren om PMS och PMDS

I samband med internationella kvinnodagen 8 mars uppmärksammar vi ett vanligt syndrom hos kvinnor – PMS och PMDS. Vad är det och vilken hjälp finns att få?

07 mar 2022

Lyckad drop in-vaccination på Ersboda

Under lördagen genomförde Region Västerbotten drop in-vaccination mot covid-19 på Ersboda tillsammans med flera andra aktörer. Regionens vaccinationssamordnare bedömer att satsningen var lyckad. Den ska även utvärderas inför fler eventuella punktinsatser.

04 mar 2022

Hoppas på högspecialiserad vård för ny hjärtbehandling

Norrlands universitetssjukhus har för första gången genomfört två alkoholablationer, där alkohol injiceras i ett kranskärl, för att förbättra hjärtfunktionen för patienter med en hjärtmuskelsjukdom. Nu ansöker man om att få bedriva högspecialiserad vård för denna diagnos, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati.    

03 mar 2022

Fortsatt stort förtroende för hälso- och sjukvården

Västerbottningarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat under pandemin och är fortsatt stort. De allra flesta invånarna upplever också att de har tillgång till den vård de behöver.

02 mar 2022

Drop in på Ersboda för att öka vaccinationstäckningen

Lördag den 5 mars kommer det vara möjligt att vaccinera sig mot covid-19 på drop in på Ersboda i Umeå. Satsningen är ett samarbete mellan Region Västerbotten och flera andra av länets samhällsaktörer.

02 mar 2022

Region Västerbotten hissar den ukrainska flaggan

För att visa sitt stöd för Ukraina och det ukrainska folket har Region Västerbotten beslutat att hissa den ukrainska flaggan utanför Regionens hus i Umeå. – Det känns bra att vi kan visa solidaritet för det ukrainska folket utifrån den situation som nu råder i Ukraina, säger regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S).

01 mar 2022

Sammanfattning från regionstyrelsen den 1 mars

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.