Nyheter

29 apr 2022

Närbiblioteken i Umeå kommun hbtq-diplomerade

På alla folkbibliotek, sjukhusbibliotek och flera skolbibliotek i Västerbotten utbildas bibliotekspersonalen i frågor som rör sexualitet och könsidentitet samt livsvillkor för hbtq-personer. Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten står bakom utbildningen som avslutas med en hbtq-diplomering.

29 apr 2022

Första ansökningsomgången till Interreg NPA 2021-2027 är nu öppen!

Den första utlysningen för huvudprojektansökningar är öppen från 27:e april 2022 till 20:e juni 2022 för prioriteringarna 1 och 2. Norra Periferi och Arktisprogrammets övervakningskommitté kommer att besluta om ansökningar om första utlysningen den 29 september 2022.

29 apr 2022

Kompetensstegar ska utveckla medarbetare

Genom att införa kompetensstegar vill regionen tydliggöra hur medarbetare kan utvecklas i sitt yrke samt stimulera till kompetensutveckling. – Syftet är också att på längre sikt förbättra kompetensförsörjningen, en av hälso- och sjukvårdens största utmaningar, säger Kristina Odström, processledare för införandet av kompetensstegar i Region Västerbotten.

28 apr 2022

Sammanfattning från regionfullmäktige den 26–27 april

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt, läs en sammanfattning av besluten.

28 apr 2022

Regionpodden: Nya förutsättningar, kreativitet och hållbara lösningar

Ett Västerbotten som de kommande 10 åren behöver bli 100 000 fler – vad ställer det för krav på kompetensförsörjning, byggande och elmarknad? Hur skapar vi attraktiva livsmiljöer som dessutom är inom ramen för den gröna omställningen? Dagens poddgäster ser positivt på framtiden. Kanske är det just de hållbara lösningarna som är en del i attraktiviteten?

27 apr 2022

Projektet Västerbotten utan gränser till final

Västerbotten utan gränser är en av de tre finalisterna i årets upplaga av Medtech4Health Innovation Award. Projektet nomineras för sitt nytänkande kring gränsöverskridande diagnostik.

27 apr 2022

Multisjukas upplevelser kan förbättra vården

En ny studie om vårdkontinuitet för multisjuka, där Glesbygdsmedicinskt Centrum (GMC) deltagit, visar bland annat på vikten av ömsesidig förståelse och tydlig kommunikation. – Studien ger oss insikter om hur vården kan organiseras för att möta patienternas behov, menar Anette Edin Liljegren, forskningsstrateg på GMC.

26 apr 2022

Region Västerbotten höjer digital kompetens hos chefer och ledare  

Idag startar Region Västerbottens stora utbildningssatsning för att höja den digitala kompetensen hos chefer och ledare. Bakgrunden är de ökade kraven på nya arbetssätt och digital kompetens inom offentlig sektor. Utbildningen möjliggörs via medel från Europeiska socialfonden och redan nu finns möjlighet att anmäla sig till en ny kursstart i september.

25 apr 2022

Åsele bibliotek hbtq-diplomerat

På alla folkbibliotek, sjukhusbibliotek och flera skolbibliotek i Västerbotten utbildas bibliotekspersonalen i frågor som rör sexualitet och könsidentitet samt livsvillkor för hbtq-personer. Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten står bakom utbildningen som avslutas med en hbtq-diplomering.

25 apr 2022

Gemensam upphandling av hyrpersonal

Regionernas samordnade upphandling av hyrpersonal i vården är klar och annonseras i dag, måndag den 25 april. – Vi är mycket nöjda med att nu äntligen kunna presentera gemensamma kriterier för inhyrning av vårdpersonal. Det kommer att underlätta för både regioner och leverantörer framöver, säger Kia Ronnhed, HR-direktör i Region Västerbotten.

25 apr 2022

Regionfullmäktige sammanträder den 26–27 april

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå den 26–27 april. Följ mötet via sändningen här på regionens webbplats.

25 apr 2022

Efterlängtad screening startar i Västerbotten

Nu påbörjas screeningen i Region Västerbotten för tidig upptäckt av cancer i tjocktarmen och ändtarmen. Under maj månad kommer de första länsborna som omfattas av screeningen att få ett erbjudande i brevlådan med provtagningsmaterial.

21 apr 2022

Övar för säker traumavård

För drygt två år sedan genomfördes en omfattande översyn av traumavården vid länets tre sjukhus och Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, påpekade ett antal förbättringsområden. Som ett resultat av granskningen görs under våren traumaövningar vid Lycksele lasarett. – Vid övningarna får alla en möjlighet att utvecklas i sin profession, säger Gabriella Önnerlöv, iva-sjuksköterska och en av de som planerar övningarna.

15 apr 2022

Två år av pandemi – klinisk mikrobiologi Umeå

Från att ha analyserat ett par tusen prov i månaden hade Annika Allard och hennes kollegor plötsligt tusentals prov att analysera – varje vecka.

14 apr 2022

Regionpodden: Hållbara resor är framtiden

I dagens avsnitt av Regionpodden deltar Björn Ferry, en av pionjärerna för hållbart resande, som skapat rubriker genom att ta tåget runt en stor del av världen för att kommentera skidskytte. Med i studion finns också medarbetare från Region Västerbotten-projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor, och Marlene Munter från Skellefteå Kraft som bland annat startat en elbilspool med företagets bilar, som är öppen för allmänheten på kvällar och helger.

14 apr 2022

Ökade kostnader för sjukresor kräver nya lösningar

Bristande konkurrens har lett till kraftigt ökade priser för sjukresor och färdtjänst. Nu ger Region Västerbotten Länstrafiken i uppdrag att utreda alternativa lösningar.

13 apr 2022

Kollektivtrafik på regionala utvecklingsnämndens dagordning

22,6 miljoner i tilläggsbudget till Norrtåg och en antagen kollektivtrafikplan för åren 2023–2025. Det blev resultatet när regionala utvecklingsnämnden sammanträdde idag.

13 apr 2022

Fler distansmöten i södra Lappland

Under pandemin hittade hälso- och sjukvården i Västerbotten nya lösningar i kontakter med patienter. Vid sjukstugorna i Vilhelmina och Storuman har den digitala plattformen Visiba Care använts av bland andra läkare, fysioterapeuter och kuratorer. Med gott resultat. – Vi har använts oss mycket av olika digitala vårdmöten för ett bra patientflöde och slippa skjuta upp vård, säger Anna Viktorsson, avdelningschef vid Storumans sjukstuga.

13 apr 2022

Ny metod förbättrar patientflöden

Genom ett nytt sätt att tänka har det första steget tagits för att utveckla en metod för flödesoptimering som passar Region Västerbotten.

12 apr 2022

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 april

Idag sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

11 apr 2022

Mötesplats Lycksele bjuder in till samverkan om norra Sveriges utveckling och framtid

Nu är anmälan öppen till Mötesplats Lycksele 7-8 juni. Årets mötesplats blir en nystart post-pandemin, med en slimmad fysisk konferens och en digital version online. Syftet är detsamma sedan starten 2013, att samverka och blicka framåt – i år med fokus på den gröna omställningen och en jämställd, hållbar region.

08 apr 2022

Skellefteå lasarett återgår till normalläge

Vid stabsmöte klockan 17:00 beslutade den lokala särskilda sjukvårdsledningen vid Skellefteå lasarett att avveckla stabsläget som inleddes under fredagseftermiddagen.

08 apr 2022

Skellefteå lasarett i stabsläge med anledning av vädersituationen

Under fredagseftermiddagen gick Skellefteå lasarett upp i stabsläge. Anledningen är att den rådande vädersituationen påverkar sjukhusets transportsituation.

08 apr 2022

Sjukresor inställda på grund av väderläget

På grund av det rådande väderläget ställs alla sjukresor in i Nordmaling- och Umeåområdet. Taxibolaget kommer att kontakta de berörda patienterna som sedan behöver kontakta vården för att avboka sin tid.

07 apr 2022

Ny konstutställning på Galleri Alva

Viktor Mattsson visar nu ”Pinocchios äventyr” på Galleri Alva – en berättelse om en man som helt enkelt är helt sämst men önskar att han var jättefin och jättebra. Utställningen pågår 8 april – 3 maj 2022. Vernissage hålls på fredag 8 april kl. 12:00.

07 apr 2022

Västerbotten och Norrbotten i samverkansprojekt om hållbar samhällsomvandling

The North Sweden Green Deal är ett nytt projekt som ska mobilisera och ge förutsättningar för Västerbottens och Norrbottens kommuner att realisera den hållbara samhällsomvandling som pågår. I fokus står de nya gröna industriinvesteringarna men även den befintliga arbetsmarknaden.

06 apr 2022

Regio Stars Västerbotten

Regio Stars Västerbotten är ett initiativ av Region Västerbotten, inspirerat av Europeiska kommissionens tävling Regio Stars, i syfte att uppmärksamma nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten med finansiering av regionala utvecklingsmedel eller EU-fonder.

04 apr 2022

Alla som är 65 år eller äldre kan få en fjärde dos

Nu erbjuds alla som är 65 år eller äldre en fjärde dos vaccin mot covid-19. En viktig vaccination eftersom skyddet från senaste dosen börjat avta samtidigt som smittspridningen fortsätter.

04 apr 2022

Personer som flytt från Ukraina kan få vård och vaccination i Västerbotten

Personer som flyr från Ukraina har i Västerbottens län rätt att få vård på samma villkor som svenska medborgare. De får också vaccinera sig mot covid-19 kostnadsfritt. Region Västerbotten vill nu få hjälp att nå ut med denna information till de personer som hittills har kommit till länet.

01 apr 2022

Förändrade besöksregler inom hälso- och sjukvården

Med anledning av den minskade smittspridningen av covid-19 kan Region Västerbotten nu lätta på flera av de besöksregler som gäller för de som besöker vården. Flera lättnader införs också vid förlossning och på BB.

01 apr 2022

Region Västerbotten stärker språkutvecklingen hos små barn – ger nyföddbok till 10 000 bebisar

Region Västerbotten presenterar nu länets nya nyföddbok ”Här är du”. Det är en bok som länets alla nyfödda får i gåva från sitt bibliotek eller sin barnhälsovård. Den kommer att delas ut under minst 3 år, till 10 000 bebisar i länets 15 kommuner.

01 apr 2022

Två år av pandemi – medicinskt centrum södra Lappland

I februari förra året hade plötsligt Lycksele den högsta smittspridningen av covid-19 i Europa. Peter Thorén är överläkare och verksamhetschef på medicinskt centrum och berättar om när akutavdelningen fylldes med patienter och hela verksamheten fick ställa om från en dag till en annan.