Nyheter

31 maj 2022

Workshop om digitaliseringens olika nivåer

Chefer och ledare från fem olika organisationer samlades i en workshop med temat Därför är det så stort fokus på digitalisering och digital transformation. Workshopen var den första inom ramen för Digital kompetens för chefer och ledare – en utbildning där totalt 106 personer deltar.

30 maj 2022

Regionen öppnar en visselblåsartjänst

Den 1 juni öppnar Region Västerbotten en visselblåsartjänst där man kan rapportera mutor, korruption och andra allvarliga missförhållanden. Den webbaserade tjänsten nås via regionvasterbotten.se.

27 maj 2022

1177 åter i full kapacitet

De tekniska problem som under morgonen och förmiddagen drabbat 1177 på telefon är nu lösta. Det innebär att invånare i Västerbotten återigen kan ringa dit för rådgivning.

25 maj 2022

Stöd till hållbar utveckling, stärkt innovationsförmåga och jämlika levnadsvillkor i Västerbotten

Vid dagens möte i regionala utvecklingsnämnden beviljades 8 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Västerbotten. Nämnden fastslog även den regionala strategin för hållbar besöksnäring och en ny regional innovationsstrategi 2022-2030.

25 maj 2022

Region Västerbotten slutar med statistikrapporter om covid-19

Fredag den 27 maj uppdateras Region Västerbottens statistik om covid-19 för sista gången. Regionen hänvisar därefter till nationell statistik.

25 maj 2022

Utbildningar för en jämlik vård

För att vården ska bli en trygg och välkomnande plats för alla måste vi bli medvetna om normer och föreställningar om människor som inte passar in i ramen. Genom att gå webbutbildningen om rasism och likvärdigt patientbemötande bidrar vi till en icke-diskriminerande och mer jämlik hälso- och sjukvård. 

24 maj 2022

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 maj

Idag sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

24 maj 2022

Vaccination mot covid-19 fortsätter i höst

Under morgonen gick Folkhälsomyndigheten ut med nya rekommendationer för höstens vaccinationer mot covid-19. Region Västerbotten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer erbjuda fler doser vaccin mot covid-19 till hösten.

23 maj 2022

Sommarplanering, kompetensförsörjning och trivsel på jobbet

Se hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa i en intervju om sommarplaneringen i vården och hur man arbetar med kompetensförsörjning, men även om vårdens beredskap med anledning av kriget i Ukraina. Avslutningsvis övergår samtalet till att handla om att vikten av att känna att ens arbete är meningsfullt och att ha kul på jobbet.

20 maj 2022

Folktandvården och skolan samverkar för att förebygga karies

Som en del av projektet God och nära vård i Vindelns skolor, ett samarbete mellan Folktandvården i Region Västerbotten och Vindelns kommun, får cirka 350 elever information om hur de kan ta hand om sina tänder på bästa sätt och erbjuds fluoridlackning. – Karies är en sjukdom som kan förebyggas och skolan är en bra arena att nå barnen, säger Pamela Hasslöf, tandläkare och med i hälsoodontologiska teamet.

18 maj 2022

Får bedriva nationell högspecialiserad vård för barn med svår lungsjukdom

Barn- och ungdomscentrum Västerbotten har som en av fyra enheter i landet av Socialstyrelsen tilldelats tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för svåra kroniska lungsjukdomar hos barn. – Nu får vi möjlighet att utveckla den högkvalitativa vård som vi redan bedriver, säger överläkare Fredrik Hegardt.

17 maj 2022

Sammanfattning från regionstyrelsen den 17 maj

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

17 maj 2022

Välkommen till ett digitalt informationsmöte om EU-finansiering

Region Västerbotten och Tillväxtverket bjuder in till ett informationsmöte om Västerbottens regionala utvecklingsstrategi och de samhällsutmaningar som pekas ut där, samt det nya regionalfondsprogrammet för Övre Norrland med möjligheter till finansiering av utvecklingsprojekt.

16 maj 2022

Två år av pandemi – intensivvårdsavdelningen Umeå

Anestesiläkaren Magnus Almeling hade redan innan pandemin nådde Västerbotten fått både rapporter och skräckhistorier från europeiska läkarkollegor. Deras råd: när ni tycker att ni är förberedda, förbered er ännu mer.

14 maj 2022

Uppesittarkväll med Västerbottens folkhögskola - söndag kl 20:00-23:59

Söndag 15 maj klockan 23:59:59 är sista chansen att söka en utbildning hos oss inför läsåret 2022 – 2023. Häng med oss under kvällen. Vi svarar på frågor, ger tips och berättar mer om oss och våra utbildningar. Värdar under kvällen är Simon Almroth, Malin Berglund, Frida Cederback, Peder Gustafsson och Ingiberg Olafsson

13 maj 2022

Sveriges bästa diabetesteam finns i Skellefteå

Erikslids hälsocentral i Skellefteå har Sveriges bästa diabetesteam. Igår fick de ta emot utmärkelsen Årets kvalitetspris primärvården 2021 i samband med den pågående Endodiabeteskonferensen i Helsingborg. "Det här gör en motiverad att bli ännu bättre – vi vill ju inte vara sämre nästa år", säger diabetessjuksköterskan Navara Raja och skrattar.

13 maj 2022

Avgångsstudent vid Umeå konsthögskola får nyinstiftat stipendium

Nu har Region Västerbottens Galleri Alva stipendium för första gången delats ut. Mottagare är Oscar Häggström som tilldelas stipendiet för sin videoinstallation ”Did You See Me Yesterday”. Med start i år kommer stipendiet att årligen delas ut till en avgångsstudent från masterprogrammet vid Umeå konsthögskola. Stipendiet består av 30 000 kronor och en utställning på Galleri Alva.

11 maj 2022

1,8 miljoner till utveckling av turism i Västerbotten

Region Västerbotten Turism har beviljats 1,8 miljoner kronor av Tillväxtverket. Pengarna går till projektet Västerbotten Experience Connect som under ett år ska hjälpa företag inom besöksnäringen i länet att utveckla sina affärer och produkter på ett hållbart sätt.

11 maj 2022

Luda Teren har flytt från krig ”Jag vill hjälpa på alla sätt jag kan”

För åtta år sedan flydde ukrainskfödda Luda Teren från Syrien med sin familj. Idag hjälper hon sina landsmän och kvinnor från Ukraina som flyr från kriget. Hon är bland annat kulturdoula och stöttar gravida kvinnor som inte kan svenska.

06 maj 2022

Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Nord och Interreg Aurora bjuder in till möte i Skellefteå 7-8 juni

Välkommen till Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Nord och Interreg Auroras firandet av gränsöverskridande samarbete!

06 maj 2022

Prata Socialfondsprojekt i Umeå den 2 juni!

Svenska ESF-rådet i Övre Norrland tillsammans med Region Västerbotten bjuder in till dialog om kommande programperiod.

05 maj 2022

De centrala vaccinationsmottagningarna stänger över sommaren

Under sommaren kommer möjligheten att vaccinera sig mot covid-19 vara kraftigt begränsad jämfört med i dag. Invånare rekommenderas därför att passa på nu.

05 maj 2022

Ny konstutställning på Galleri Alva: Saxofonsolo

Saxofonsolo är en spännande konstutställning av Pyr å Jox där teckningar och texter har sammanfogats utan vetskap om varandra. Den visas på Galleri Alva den 6 maj – 31 maj. Vernissage hålls på fredag 6 maj kl. 12:00.

04 maj 2022

Satsning ger positiv effekt på kvinnors hälsa i Västerbotten

Årets uppföljning av den nationella satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård visar fortsatt goda resultat även i Region Västerbotten. Pandemin har inneburit en prövning, men har också givit en snabb skjuts i utvecklingen av nya, digitala arbetssätt. Till exempel har Region Västerbotten infört ett webbaserat stöd för viktstabilisering för gravida kvinnor med övervikt och fetma.

02 maj 2022

Parkering P19, Nus, stängs för markarbeten under sommaren 2022

Parkering P19 vid Norrlands universitetssjukhus stängs under sommaren 2022 på grund av markarbeten med ny reservkraftanläggning och nya högspänningsstationer. Även genomfartsvägen från P8 kommer att vara stängd under vissa veckor.