Nyheter

19 aug 2022

Navigationsrobot ökar patientsäkerheten vid ryggoperationer

Som första och enda klinik i Norden genomför ryggsektionen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå ryggoperationer med hjälp av en navigationsrobot. – Det stärker vår position och ger oss möjligheter att utföra högt specialiserad vård i Sverige, säger Stig-Evert Thornberg, verksamhetschef vid Rörelseorganens centrum, Region Västerbotten.

18 aug 2022

Tidbokning på 1177.se har sparat tusentals arbetstimmar

Över 3 400 timmar har frigjorts till vården i Region Västerbotten tack vare en ökad användning av tidbokning på 1177.se. Tid som i stället har kunnat läggas på exempelvis vårdbesök.

10 aug 2022

Region Västerbottens regionkulturchef utsedd till expert när nationell kultursamverkansmodell ses över

Joakim Sandberg, regionkulturchef vid Region Västerbotten har förordnats av kulturminister Jeanette Gustafsdotter att ingå som expert i utredningen ”Översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet”.

09 aug 2022

Regionen återinför rekommendation om munskydd i väntrum

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande hög vilket gör att Region Västerbotten rekommenderar munskydd i väntrum från och med måndag den 8 augusti. Rekommendationen gäller tills vidare.

04 aug 2022

Lokalvård med naturlig patientkontakt

Det tar en halvtimme att städa ett rum och rutinerna är strikta. Men jobbet som lokalvårdare på hematologavdelningen i Umeå innebär mer än städning.

02 aug 2022

Medicinteknisk pionjär bakom framgångsrik verksamhet

Civilingenjören Olof Lindahl rekryterades 1982 till medicintekniska sektionen vid dåvarande Västerbottens läns landsting. Det blev också starten för en framgångsrik enhet, som med en fot i den hälso- och sjukvårdande verksamheten och den andra i den internationella forskningens framkant, bidrar till att utveckla och digitalisera framtidens hälso- och sjukvård med medicinsk teknik.