Nyheter

28 nov 2022

Regionfullmäktige sammanträder den 29–30 november

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå den 29–30 november. Följ mötet på plats eller via sändningen här på regionens webbplats.

28 nov 2022

Information gällande opt-out inför uppdatering av DiabNorr registret

Information till deltagare med diabetes som deltagit i Västerbottens hälsoundersökningar eller MONICA-studien.

28 nov 2022

Stressrehab har hjälpt västerbottningar i två decennier

Stressrehabilitering i Västerbotten firar 20 år. Sedan verksamheten startade så bedömer, behandlar och rehabiliterar de personer med utmattningssyndrom, med syfte att återställa bästa möjliga hälsa, funktion och arbetsförmåga.

28 nov 2022

Vårdförbundet säger upp samverkansavtal med Region Västerbotten

På fredagen meddelade Vårdförbundet att de säger upp samverkansavtalet med Region Västerbotten. – Att de nu säger upp detta avtal är förvånande då samverkansavtalet just inriktar sig på att ha en bra dialog och samarbete utöver vad lagstiftning kräver, kommenterar regionens HR-direktör Kia Ronnhed.

25 nov 2022

Gravida ska erbjudas igångsättning i hemmet

Allt fler förlossningar startar med en igångsättning vilket kan innebära en lång tid på sjukhus innan barnet föds. Nu ska gravida i Umeå erbjudas möjligheten till igångsättning i hemmet inom ramen för studien Option – en stor nationell studie som pågår på många andra förlossningskliniker runt om i Sverige.

23 nov 2022

Från kollektivtrafik till kollektiv mobilitet

Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg vid Region Västerbotten, är med i Rådslaget, ett initiativ för kollektivtrafikens förnyelse. Kring 80 experter inom kollektivtrafik, mobilitetstjänster och samhällsplanering har bidragit till en färsk slutrapport. Där finns konkreta förslag som handlar om att slå ihop den etablerade kollektivtrafikens styrkor med de nya mobilitetstjänsternas styrkor.

21 nov 2022

Förlossningen i Lycksele stänger vecka 51 och 52

På grund av fortsatt stora svårigheter att hitta barnmorskevikarier tvingas förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett hålla stängt under vecka 51 och 52. Berörda gravida hänvisas till Skellefteå och Umeå. Jourhavande barnmorska samt gynekolog finns dock på plats i Lycksele för att kunna ta hand om akuta behov och akuta förlossningar.

21 nov 2022

Digitala uppföljningar spar tid

Varje år ringer ortopedmottaningen vid Norrlands universitetssjukhus upp närmare 800 nyopererade patienter för en uppföljning. Sedan en tid tillbaka sker denna kontakt digitalt, vilket spar mycket tid.

18 nov 2022

Livemusik på Norrlands universitetssjukhus

Den 22 november klockan 12:00 blir det musik med Frida Johansson och Amanda Lindgren på Norrlands universitetssjukhus. Arrangörer är Norrlandsoperan och Alva kultur som under hösten inlett ett samarbete för att erbjuda musik, opera och dans i ett mindre format på universitetssjukhuset i Umeå, samt även på regionsjukhusen i Skellefteå och Lycksele.

17 nov 2022

Influensasäsongen snart här – viktigt med vaccination

Influensasäsongen är på väg och smittspridningen förväntas bli högre än den varit under pandemin. Region Västerbottens smittskyddsläkare uppmanar därför de som rekommenderas vaccination att vaccinera sig innan smittspridningen tar fart.

16 nov 2022

Bedrägeriförsök mer utbrett än vad som tidigare varit känt

I fredags fick Region Västerbotten kännedom om att bedragare ringer hem till privatpersoner och utger sig vara från regionens verksamheter och ber invånarna identifiera sig med exempelvis BankID. Nu har fler liknande fall av bedrägeriförsök blivit kända i länet.

16 nov 2022

Årets sista konstutställning på Galleri Alva: Ostilla Natt

Kirunafödda konstnären Madelaine Sillfors har i sin utställning närmat sig berget och den under ytan skälvande feminina ilskan – dess dånande underjordiska skalv. ”Jag ville närma mig suckarna, i min hemstads genomborrade malmkropp, och sprängningarna, som hörs varje natt 01.20, som jag vant mig vid i uppväxten.”

16 nov 2022

Kvinnor i Västerbotten kan vara med och utrota livmoderhalscancer i Sverige

Region Västerbotten erbjuder kvinnor som är födda 1994–1999 möjlighet att delta i en kostnadsfri vaccinationsstudie mot humant papillomvirus, HPV. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livmoderhalscancer i Sverige.

16 nov 2022

Nytt initiativ för ökat kulturutbyte i Barentsområdet

I ett unikt samverkansprojekt mellan Finland, Sverige och Norge utreds nu pandemins effekter på kulturlivet i Barentsområdet. Syftet är att belysa hur samarbetet över landsgränserna har påverkats under pandemin och vilka åtgärder som behöver vidtas för att regionala aktörer ska kunna skapa en ökad internationell samverkan.

15 nov 2022

Sammanfattning från regionstyrelsen den 15 november

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

11 nov 2022

Bedragare påstår att de ringer från Region Västerbotten

Regionen har uppmärksammats om att bedragare ringer hem till privatpersoner via telefon och ber om att de identifierar sig med exempelvis BankID. Det är främst personer som är skrivna i Sorsele som drabbats i nuläget.

10 nov 2022

Region Västerbotten har drabbats av IT och telefonistörningar

Tekniska problem drabbade Region Västerbotten under torsdagsmorgonen. Både telefoni och ett flertal IT-system som används både inom vård- och administrativt arbete var ur funktion. Problemet är nu löst sedan 9.30.

10 nov 2022

Skellefteåforskare får hedersutnämnande

Professor emeritus, forskare, specialist, överläkare, docent, handledare - Kurt Boman har många titlar. Nu är han även hedersledamot i Svenska kardiologföreningen. – Det är mycket hedrande att bli utvald, säger Kurt Boman.

09 nov 2022

Bättre omhändertagande med teambaserad vård

Nu inför Storumans sjukstuga ett nytt arbetssätt där patienter utifrån var de bor tas om hand av två team, inledningsvis bestående av läkare och fysioterapeuter. – Det blir en bättre kontinuitet där patienterna i högre grad ska få träffa samma läkare varje gång de söker vård, säger Helene Mikko, verksamhetschef vid Storumans sjukstuga.

08 nov 2022

Över 100 chefer i samtal om digital etikett och mötesvett

Är det vettigt att ha en policy kring hur vi beter oss i digitala möten? Det var en av många frågor som diskuterades vid det uppskattade lärlabbet ”Digital etikett och mötesvett” där sammanlagt 108 chefer och ledare inom offentlig sektor i Västerbotten och Västernorrland deltog.

07 nov 2022

Regionen vidtar åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom vården

För att minska sjukfrånvaron inom hälso- och sjukvård uppdaterar Region Västerbotten rutinerna för när medarbetare ska stanna hemma vid sjukdom. Det är en av flera åtgärder som vidtas för att säkra bemanningen inom vården. Parallellt med detta pågår en mängd aktiviteter för att rekrytera ny personal, omfördela resurser och se över hur administrativ personal med vårdbakgrund kan stötta upp i pågående kris.

02 nov 2022

Efterfrågat stöd för föräldrar

Efter ett framgångsrikt och uppskattat pilotförsök i våras permanentar nu barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten en basinsats för närstående, i sin verksamhet. – Det är ett forum för att träffa andra föräldrar men också för att känna sig stärkt i föräldrarollen, säger psykolog Klara Lundberg, som tagit fram utbildningsmaterialet.

01 nov 2022

”Jag skriker för de små rösterna!”

Skellefteågynekolog prisas med Hippokratespriset av Svenska Läkarsällskapet för sitt värnande av särskilt sårbara patienter.

01 nov 2022

WHO på besök i södra Lappland

Nyligen invigde World Health Organization, WHO, södra Lappland som en demonstrationsplattform för primärvård i glesbygd, den andra som hittills lanserats i Europa.