Nyheter

30 dec 2022

Antonia Cedlöf valde att stanna kvar i Umeå och bli sjuksköterska

"Umeå är alldeles lagom stort. Allt känns enklare här." Antonia Cedlöf är sjuksköterska på neurorehabiliteringen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. 2016 flyttade hon från Stockholm för att studera i Umeå, men inte för att bli sjuksköterska till att börja med.

30 dec 2022

Xiaolei Hu utvecklar vården med sin forskning

I 11 år har Xiaolei Hu jobbat som forskare och läkare på neurorehabiliteringen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Där rehabiliterar hon och hennes kollegor patienter med stroke, ryggmärgsskada, traumatisk hjärnskada och övriga neurologiska sjukdomar.

27 dec 2022

Vårt fantastiska tänkande

I sin bok Fantasi utforskar David Bäckström nya perspektiv på sambandet mellan synsystemet och den kreativa hjärnan. Han beskriver hur fantasin är en del av att vara människa och något vi använder hela tiden, på jobbet som forskare ellerr vi planerar middagen.

20 dec 2022

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 december

Idag sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten. Det allra sista politiska nämndssammanträdet för denna mandatperiod. Bland ärendena fanns bland annat upphandling av behandling för tandvårdsfobi, plan för fossilfria marktransporter år 2030 samt en länsgemensam hjälpmedelstrategi i Västerbotten. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

19 dec 2022

Fortsatt hög smittspridning inför jul

Smittspridningen av olika luftvägsvirus är fortsatt hög i Västerbottens län. Till helgen är det jul, och då är det viktigt att vara frisk när man träffar sina närstående.

19 dec 2022

Fördjupad inskolning för undersköterskor skapar trygghet i arbetet

Sedan hösten 2022 erbjuder Centrum för anestesi, operation och intensivvård alla sina nyanställda undersköterskor fördjupad inskolning. Det innebär minst nio veckors inskolning med ett efterföljande utbildningsår med föreläsningar och praktiska övningar som individanpassas efter kunskap och behov.

16 dec 2022

Ökat inflöde av besökare på akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus

Akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus ser ett ökat inflöde av patienter som egentligen borde ha sökt sig till en annan vårdinstans. För att underlätta för personalen och göra vården mer tillgänglig informerar Region Västerbotten nu brett om de olika ingångar som finns till vården, och när de bör användas.

15 dec 2022

RS-virus ökar i Västerbottens län

Just nu sprids flera luftvägsinfektioner i länet. Däribland ökar smittspridningen av RS-virus, vilket märks av på Barn- och ungdomscentrum Västerbotten. Oftast är sjukdomen lindrig, men en del barn kan bli allvarligt sjuka.

15 dec 2022

Folkhälsoenheten tipsar: Tre steg för en jämställd jul

Den ojämställda fördelningen av hem- och omsorgsarbete blir ofta än mer tydlig under jul- och nyårsfirandena, där kvinnor som grupp tar stort ansvar.

15 dec 2022

Vinnaren av Guldmolnet 2022 är utsedd

Projektet TIDA korades som vinnare av Guldmolnet 2022 till rungande applåder på Mötesplats Digitala Västerbotten under onsdagskvällen. TIDA får priset, som står för digital utveckling i Västerbotten, för sin digitala lösning som möjliggör för personer med funktionsvariationer att självständigt registrera sin arbetstid.

14 dec 2022

Förlossningen i Lycksele håller fortsatt stängt till den 23 januari

På grund av fortsatt stora svårigheter att rekrytera barnmorskor samt dessutom gynekologer, tvingas förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett att fortsätta hålla stängt efter julhelgerna för att öppna igen måndag den 23 januari. Berörda gravida hänvisas till Skellefteå och Umeå.

13 dec 2022

Nytt center för form och design i norr

Nu står det klart att Form Design Center Norr blir en ny nod för form, design, konsthantverk och arkitektur i Övre Norrland. Projektet är ett samarbete mellan Västerbotten och Norrbotten och handlar om hur arkitektur, form och design kan bidra till ett mer hållbart och jämlikt samhälle där människor trivs att leva.

13 dec 2022

2,25 miljoner till klinisk forskning 2023

Norra sjukvårdsregionen (Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland) ger 2,25 miljoner till klinisk forskning 2023.

12 dec 2022

Vaccination viktigt när smittspridningen ökar

Smittspridningen av luftvägsinfektioner fortsätter att öka i Västerbottens län. Det rör sig om både influensa, covid-19 och RS-virus. Det är viktigt att de som rekommenderas vaccination ser till att vaccinera sig så snart som möjligt, eftersom möjligheterna till vaccination sig kommer att vara begränsade under jul och nyår.

09 dec 2022

171 miljoner från EU-fonder till utvecklingsprojekt för Övre Norrland

Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland har tilldelat totalt 171 miljoner kronor till projekt inom tillväxt och konkurrenskraft samt kompetensförsörjning och arbetsmarknad i Västerbotten och Norrbotten.

09 dec 2022

Internationellt partnerskap för jämlik vård

Sedan 2018 samarbetar Glesbygdsmedicinskt centrum med den kenyanska regionen Homa Bay County inom ICLD:s program för kommunala partnerskap. Genom gemensamt lärande och utbyte verkar parterna för jämlik vård, delaktighet, transparens och ansvarstagande så att resultaten blir långsiktigt hållbara.

07 dec 2022

Smidigt skydd mot sjukdomar och virus via centrala vaccinationsmottagningar

De centrala vaccinationsmottagningarna i Skellefteå och Umeå erbjuder vaccination via både tidsbokning och drop in. – Vi är helt övertygade om att verksamheten gör nytta ur flera perspektiv. Vi får dagligen positiva kommentarer från patienterna att det fungerar bra och att det är enkelt att komma hit. Vi kan nu erbjuda många olika vacciner vilket tidigare har varit svårt att få för Skellefteborna, säger Ann-Britt Marklund på vaccinationsmottagningen i Skellefteå.

07 dec 2022

Region Västerbotten blir europeisk testyta för digitala lösningar

Region Västerbotten har tillsammans med nio andra europeiska regioner fått beviljat ett stort innovationsutvecklingsprojekt som syftar till att stödja utvecklingen av digitala lösningar inom prevention, prediktion och vård på distans. Projektet har en budget på 70 miljoner kronor.

06 dec 2022

Sammanfattning från regionstyrelsen den 6 december

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten, det sista sammanträdet för mandatperioden. Bland ärendena fanns bland annat investering i en ny reservkraftsbyggnad på Skellefteå lasarett, regionstyrelsens verksamhetsplan för 2023 samt investering av ny utrustning inom PET/CT. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

05 dec 2022

Influensasäsongen är här – så är läget i Västerbotten

Under förra veckan tog smittspridningen av influensa fart i Västerbottens län. 53 fall konstaterades och allt fler patienter söker sig till länets sjukhus på grund av luftvägsinfektioner.

02 dec 2022

Tre finalister tävlar om Guldmolnet – Västerbottens nya pris för digital utveckling

Av tolv nominerade bidrag till utmärkelsen Guldmolnet har tre finalister nu valts ut. Bidragen handlar om digital innovation som ger direkt värde för människor i Västerbotten. Vinnaren koras den 14 december på Mötesplats Digitala Västerbotten och syftet med utmärkelsen är att lyfta fram och motivera det arbete som görs i regionen för att nå målen för digital utveckling.

01 dec 2022

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 december

Idag sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

01 dec 2022

Tidsbokning för influensavaccination öppen för alla

Från och med idag kan alla som vill vaccinera sig mot influensa boka tid. Årets influensasäsong kan bli intensiv, men den som är vaccinerad har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom.

01 dec 2022

Nu kan västerbottningarna se sina provsvar i journalen på 1177.se

Nu kan den som lämnat prov i Västerbottens län se många av sina provsvar genom att logga in på 1177.se.

01 dec 2022

Tre myter om hiv

01 dec 2022

Sammanfattning från regionfullmäktige den 29–30 november

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt, läs en sammanfattning av några av besluten i bifogad sammanfattning.