Nyheter

28 feb 2023

Efter utbildning i digital kompetens: "Vi blir en attraktivare arbetsgivare".

Ulrika Gidlund, enhetschef Lokalvård, drift och service i Örnsköldsviks kommun var en av deltagarna i utbildningen Digital kompetens för chefer och ledare. En utbildning som genomfördes i regi av Region Västerbotten tillsammans med företaget DigJourney.

28 feb 2023

Stabilt förtroende för hälso- och sjukvården

Invånarna i Västerbotten har ett stort förtroende för hälso- och sjukvården. Samtidigt ökar även förtroendet för och användningen av digitala lösningar. Det visar 2022 års hälso- och sjukvårdsbarometer.

27 feb 2023

Sveriges regioner vill se en långsiktigt hållbar läkemedelslagstiftning i Europa

Den europeiska läkemedelslagstiftningen håller på att revideras. Tillsammans har Sveriges alla regioner ett gemensamt budskap: gå ifrån det tidigare starka industriperspektivet och fokuset på att nya läkemedel ska godkännas, till att i stället möjliggöra stärkt tillgängliggörande av relevanta behandlingar till patienter.

27 feb 2023

Dags att boka tid för vårens vaccination mot covid-19

Nu öppnar möjligheten att boka tid för en till påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Påfyllnadsdosen rekommenderas till alla som är 80 år eller äldre och till personer som bor på särskilda boenden för äldre. Påfyllnadsdosen är viktig för att behålla ett högt skydd mot allvarlig sjukdom.

27 feb 2023

Vad händer just nu kring förlossningen i Lycksele?

 Här reder vi ut läget kring förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett och beslutet att stänga verksamheten tillfälligt. Hur går med upphandlingen av driften av verksamheten och vad innebär den så kallade Lyckselemodellen? 

26 feb 2023

Störningar i e-tjänsten Journalen på 1177.se

För närvarande kan man uppleva störningar i e-tjänsten Journalen på 1177.se, där man genom att logga in på webbplatsen kan läsa sin journal via nätet. Störningarna varierar regionalt och påverkar bland annat Region Västerbotten.

24 feb 2023

Flagga hissas för Ukraina

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland sitt invasionskrig mot Ukraina och den ukrainska befolkningen har fått utstå ett år av svåra umbäranden. Reaktionen från omvärlden har varit stark och de flesta länder i världen har på olika sätt ställt upp på Ukrainas sida.

21 feb 2023

Sammanfattning från regionfullmäktige den 21 februari

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt, läs en sammanfattning av några av besluten i bifogad sammanfattning.

20 feb 2023

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå den 21 februari

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå den 21 februari. Följ mötet på plats eller via sändningen här på regionens webbplats.

20 feb 2023

Nytt projekt stärker regionens spjutspetsområden

Nu ska hälso- och sjukvårdens spjutspetsområden inom forskning och behandling stärkas. Med 11 miljoner kronor från Vinnova ska universitetssjukvården bli ännu bättre.

16 feb 2023

hbtq-diplomerade bibliotek i hela Västerbotten

Idag diplomerades biblioteket i Nordmaling och därmed är alla folkbibliotek i Västerbottens femton kommuner hbtq-diplomerade verksamheter.

16 feb 2023

Nora Bygdebo gick utbildningen Digital kompetens för chefer och ledare

– Du kan hitta alla svar du söker, bara du ställer rätt frågor, säger Nora.

16 feb 2023

Elisabeth Karlsson ny områdeschef

Nu är det klart att det är Elisabeth Karlsson som får tjänsten som chef för länssjukvårdsområde 2 inom Region Västerbotten, ett förordnande som gäller för två år.

16 feb 2023

25,5 miljoner till regional utveckling i Västerbotten

Västerbottens regionala utvecklingsnämnd beslutade idag att bevilja 25,5 miljoner kronor fördelat på 8 olika utvecklingsprojekt med verksamheter i länet. De beviljade projekten följer intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin och ska bidra till hållbar utveckling och en jämlik sammanhållen region med utåtriktad och integrerad utveckling av städer, landsbygd och glesbygd.

16 feb 2023

Nytt erbjudande om vaccination mot pneumokocker

För att skydda invånare som riskerar att bli allvarligt sjuka av pneumokocker erbjuder nu regionen denna grupp en ny vaccinationsdos vart femte år. Tidigare har de flesta bara fått en dos vaccin.

15 feb 2023

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 februari

Idag sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten för att bland annat besluta om en ramförstärkning av föreningsbidrag samt om nämndens årsrapport för 2022. Dessutom ett ärende om utökning av budgetramen för 2023. Detta med anledning av besluten kopplat till förlossningen vid Lycksele lasarett och säkrad bemanning. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

15 feb 2023

Stort forskningsprojekt förbättrar behandlingen av prostatacancer

Cancercentrum på Norrlands universitetssjukhus har fått 15 miljoner kronor av Cancerfonden för att undersöka hur användningen av PSMA-PET, en relativt ny radiologisk undersökningsmetod, kan förbättra behandlingen av prostatacancer. Forskningen är uppdelad på tre kliniska studier som ur olika perspektiv belyser samma område.

13 feb 2023

Region Västerbotten del av Team Sweden på innovationsmässan Transfiere

När innovationsmässan Transfiere går av stapeln i Málaga den 14-17 februari finns representanter från Region Västerbotten på plats. Transfiere är Spaniens stora mässa kring forskning, utveckling och innovation.

10 feb 2023

Ny utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västerbotten 2035

Nu släpper Region Västerbotten en rapport om trender och prognoser för utbildning och arbetsmarknad i Västerbotten med sikte på 2035. Rapporten, som bygger på underlag från Statistikmyndigheten SCB, visar prognoser för tillgång och efterfrågan på personer med olika typer av utbildning i Västerbottens län.

10 feb 2023

Sök stipendium för kultursamarbete inom Barentsregionen

Utlysningen av 2023 års Barents Scholarship for Culture and Cooperation är nu öppen. I år kommer stipendiater från Finland, Norge och Sverige att utses.

08 feb 2023

Sammanfattning från regionstyrelsen 8 februari

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Bland ärendena fanns investering i infrastruktur för laddning av elbilar, program för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa samt rekommendation om kostnadsfrihet för vaccinationer mot covid-19, första halvåret 2023.  Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

08 feb 2023

Rotering breddar kompetensen

För att klara framtidens rekrytering har Lycksele lasarett infört kompetenstjänster där nyutexaminerade och yrkesverksamma sjuksköterskor roterar på fyra kliniker för att få en bred erfarenhet. Därefter väljer sjuksköterskan klinik och får en tjänst där.

08 feb 2023

Konsthögskolan i Umeå ställer ut på Galleri Alva

Den 10 februari – 5 mars 2023 har Konsthögskolan vid Umeå universitet sin årliga utställning på Galleri Alva. Utställningen har namnet Hold Your Breath och består av verk av 12 unga konstnärer. Vernissage hålls på fredag den 10 februari kl. 12:00-13:00.

06 feb 2023

Digital kompetens för chefer och ledare – en lärandeinsats som föder utveckling

År 2022-2023 pågår utbildningen Digital kompetens för chefer och ledare, med totalt ca 250 deltagande chefer från Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik och Piteås kommuner samt Region Västerbotten. Projektets mål är att höja den digitala kompetensen hos chefer och ledare, stärka förmågan till digitalt förändringsarbete samt att utveckla formerna för gemensamt arbetsplatslärande.

06 feb 2023

Flödet för "Lediga jobb" ligger nere

Under måndagsmorgonen uppstod tekniska problem med flödet för "lediga jobb" på regionvasterbotten.se

03 feb 2023

Region Västerbotten med i europeisk kampanj mot cancer

Nu pågår den europeiska kampanjen PrEvCan – Cancerprevention across Europe, som bland andra Region Västerbotten deltar i. Kampanjen utgår från den europeiska kodexen mot cancer.

01 feb 2023

Nu finns föreläsningarna att se i efterhand från invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2023

I januari varje år samlas aktörer från Västerbotten, Sverige och världen på Grand Hôtel i Stockholm för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan, såväl på nationell som internationell nivå. 2023 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 33:e gången. Arrangemanget pågår i två veckor och anordnas av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft, Balticgruppen, Boliden, Umeå Energi och Sparbankstiftelsen

01 feb 2023

20 miljoner kronor till utvärdering av Rehabkompassen

Xiaolei Hu, överläkare på neurorehabiliteringen på Norrlands universitetssjukhus, får 20 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att utvärdera Rehabkompassen i en jämförande studie.