Nyheter

28 apr 2023

Primärvårdsjouren i Umeå stänger under drygt åtta veckor i sommar

Nu är det beslutat att primärvårdsjouren i Umeå håller stängt från och med den 19 juni till och med den 15 augusti. Patienter med akuta besvär hänvisas till sin hälsocentral på dagtid. Om man råkat ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom vänder man sig till akutmottagningen.

27 apr 2023

Sammanfattning från regionfullmäktige den 25–26 april

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt, läs en sammanfattning av några av besluten i bifogad sammanfattning.

26 apr 2023

Tv-serie på Norrlands universitetssjukhus

Den 25 maj har en dramaserie premiär där en stor del av handlingen kretsar kring Norrlands universitetssjukhus. Då börjar Fejkpatient, en dramaserie på C More, att sändas.

25 apr 2023

1177 uppskattad tjänst av invånarna i Västerbotten

1177 är ett känt varumärke i Västerbotten och användarnas vilja att rekommendera 1177 till andra fortsätter att vara hög.

25 apr 2023

Nu kan du se regionens platsannonser igen

Leverantören Visma recruit hade tekniska problem som påverkade regionens platsannonser, men nu är problemet löst.

20 apr 2023

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå den 25–26 april

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå den 25–26 april. Följ mötet via sändningen här på regionens webbplats.

20 apr 2023

Fortfarande möjligt att få en påfyllnadsdos i vår

Från och med juni kommer möjligheten att vaccinera sig mot covid-19 vara kraftigt begränsad tills det är dags för höstens påfyllnadsdos. Region Västerbotten vill därför påminna de som rekommenderas en påfyllnadsdos i vår att vaccinera sig medan det fortfarande är möjligt.

18 apr 2023

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 april

Idag sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten för att bland annat besluta om inrättandet av ett centrum mot våld i södra Lappland, ett yttrande över en granskning av handlingsplan för bemanning av barnmorskor inom förlossningsvården samt plan för ambulanssjukvården. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

18 apr 2023

Innovationsarbete viktigt för att framtidssäkra svensk hälso- och sjukvård

Sverige är ett ledande innovationsland. Men vad innebär innovationsarbete i den offentliga sektorn och varför är det viktigt?

17 apr 2023

Digital kompetens – en demokratifråga i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun tog fram en genomarbetad policy och strategi för digitalisering, med fem starka målbilder, men digitaliseringschefen Jens Danielsson såg att det fanns mycket kvar att göra. Förståelse, helhetssyn och demokrati är några av nyckelorden som leder arbetet för att få med alla på tåget.

13 apr 2023

Västerbotten kraftsamlar för gemensam utveckling

Den 31 maj - 1 juni är det dags för Mötesplats Lycksele 2023 – träffpunkten för alla som jobbar med regional utveckling i Västerbotten.

12 apr 2023

Samverkan i Skellefteå mellan lasarett och kommun

Kirurgkliniken vid Skellefteå lasarett och Skellefteå kommun har nyligen avslutat ett årslångt förbättringsarbete för att minska problem och missförstånd i samband med att stomiopererade patienter åker hem från sjukhuset.

11 apr 2023

Ny konstutställning på Galleri Alva: Av små korn byggs en bild

Av små korn byggs en bild är en utställning av konstnären Andréas Brännström med verk ur hans arbete kring fotografen Alvina Söderlund, född i Bygdeträsk 1896.

06 apr 2023

Berättelser från regionens medarbetare

Vid fjolårets Berättarkraft i Skellefteå medverkade sju medarbetare från Region Västerbotten med sina berättelser om ögonblick som påverkat deras liv. Nu finns deras historier för alla att ta del av i Berättarkraftpodden.

06 apr 2023

Höga betyg för klinisk forskning i Västerbotten

Region Västerbotten och Umeå universitet får betyget mycket hög kvalitet på ett område och god-hög kvalitet på två områden i Vetenskapsrådets utvärdering av ALF-avtalet som presenterades i slutet av förra veckan.

05 apr 2023

När forskning och vård går hand i hand

Med en universitets-ST med två års finansierad forskning kommer den blivande thoraxkirurgen Anna Jonsson Holmdahl att varva forskning och patientarbete de närmaste åren medan hon utbildar sig till färdig thoraxkirurg.

04 apr 2023

300 miljoner till utveckling av övre Norrland

Idag samlades Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland för att prioritera EU-medel till olika utvecklingsprojekt. Totalt fördelades över 300 miljoner kronor till 14 olika projekt i Norr- och Västerbotten. Nu återstår för Tillväxtverket att ta de formella besluten för varje projekt.

04 apr 2023

Sammanfattning från regionstyrelsen den 4 april

Regionstyrelsen i Region Västerbotten har sammanträtt. Bland ärendena fanns bland regionstyrelsens årsrapport och Region Västerbottens årsredovisning 2022. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.