Nyheter

30 maj 2023

Miljögifter och matbehov i fokus på tobaksfria dagen

Under onsdagen uppmärksammar Region Västerbotten tobaksfria dagen. Den infaller varje år den 31 maj och har som syfte att betona vikten av att förebygga bruk av tobak-och nikotin. Temat för årets upplaga är ”Vi behöver mat, inte tobak”.

26 maj 2023

Hudcancer fortsätter öka – skydd mot solen viktigt

Sommaren är snart här, och redan nu kan det vara frestande att spendera tid i solen. Lite sol kan vara nyttigt, men det är också en anledning till att hudcancer ökar mer och mer. Nu uppmanar hud- och STD-kliniken västerbottningarna att skydda sig mot solen för att minska risken att drabbas.

24 maj 2023

Smärtrehab med livet i fokus

I Skellefteå arbetar smärtrehabteamet sedan två år tillbaka efter en ny terapiform. Syftet med arbetssättet är att lära sina deltagare att acceptera sin långvariga smärta för att våga leva och drömma.

24 maj 2023

Höga halter arsenik i många brunnar

En ny rapport från arbets- och miljömedicin norr vid Norrlands universitetssjukhus visar att områden i den norra regionen har brunnar med höga halter arsenik.

23 maj 2023

Vinnaren utsedd i Tandhajpen 2023

Vad har tänderna för betydelse för hälsan? Det fick länets fjärdeklassare i uppgift att tolka i Folktandvårdens tävling Tandhajpen som arrangerades för andra året. Vinnare 2023 blev eleverna på Bodbysunds miljöskola. Grattis!

23 maj 2023

Idé från Västerbotten vinnare av Vitalis stipendium

Vem kunde ana att en tanke om hur det skulle gå till att arbeta som chef på distans i Region Västerbotten kunde leda till att digitala läkarronder blev standard i ett vård- och omsorgsboende i Skellefteå. Tanken, som uppstod i Australien, blev så småningom starten på projektet Västerbotten utan gränser som idag har blivit belönat med Vitalisstipendiet.

22 maj 2023

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 maj

Idag sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten för att bland annat besluta om att satsa 3,2 miljoner per år på förebyggande åtgärder för en bättre tandhälsa bland barn och ungdomar i Västerbotten. Detta inom ramen för arbetsmodellen ”Hälsa tillsammans”. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

22 maj 2023

Ökning av intresseanmälningar för blivande blodgivare vid årets Blodomlopp

I samband med motionsarrangemanget Blodomloppet i Umeå får blodcentralen in hundratals intresseanmälningar från invånare som vill bli blodgivare. I år har antalet anmälningar ökat med över 28 procent.

19 maj 2023

Beprövad metod gör succé i nytt sammanhang

Med Västerbottens hälsoundersökningar som utgångspunkt har Region Västerbotten, Umeå kommun och Vännäs kommun samverkat i ett pilotprojekt för att ge boenden inom LSS stöd för en bättre och jämlikare hälsa.

15 maj 2023

Värdefull tandvård i Filippinerna

I mars tillbringade Erica Larsson två veckor i byskolor i Filippinerna för att ge barn tandvård med organisationen Tandläkare utan gränser. – Med enkel utrustning kunde vi minska risken att skolbarnen får tandvärk, säger hon.

12 maj 2023

Förändringar kring öppethållande vid Malå sjukstuga från och med vecka 23

Från och med måndag den 5 juni blir det förändringar kring öppethållande och tillgänglighet till Malå sjukstuga. Till följd av personalbrist stängs tills vidare Malå sjukstugas fyra akutvårdsplatser som ligger i anslutning Malå kommuns särskilda boende Tjamstagården.

12 maj 2023

Förlossningen på Skellefteå lasarett byter lokaler

Från och med tisdag den 16 maj så finns förlossningen på Skellefteå lasarett i nya, fräscha, ändamålsenliga lokaler. Ingången ligger 150 meter väster om den nuvarande entrén och all skyltning byts ut på sjukhusområdet innan flytten. Dessutom görs grävarbeten på området inför den nya sjukhusbyggnaden som ska på plats.

11 maj 2023

Nya lokaler för kliniskt träningscentrum

Kliniskt träningscentrum är viktigt för utbildningar och aktiviteter för regionens sjukvårdspersonal och patienter. Nu har centret fått nya lokaler med mer utrustning för att möta behoven som finns.

10 maj 2023

Alla patienter kan få en hälsoplan

Nu är det möjligt att tillsammans med kallelsen till undersökning och behandling skicka ut ett hälsoformulär via 1177.se till vuxna patienter. Det gäller både primärvård och sjukhusvård.

10 maj 2023

Vaccinationscentrum Skellefteå stänger

Onsdagen den 31 maj är den sista dagen som Vaccinationscentrum Skellefteå på Anderstorp har öppet i vår. Region Västerbotten uppmanar nu invånarna att passa på att vaccinera sig innan mottagningen stänger.

09 maj 2023

Han blir ny direktör för digitalisering och service

Det är nu klart att Johan Gammelgård blir Region Västerbottens nya direktör för digitalisering och service. Han börjar sin tjänst den 1 september 2023.

08 maj 2023

Region Västerbotten inför e-frikort

Den 25 maj inför Region Västerbotten elektroniska frikort, även kallade e-frikort. Det innebär att högkostnadsskydd och frikort i den öppna hälso- och sjukvården samt viss tandvård, hanteras digitalt av vården. När en patient nått upp till frikortsbeloppet får hen information om det till sin digitala brevlåda eller skickat hem med posten.

03 maj 2023

Paulina Modlitba inspirerar under Mötesplats Lycksele

Snart är det dags för årets träffpunkt och kraftsamling för alla som jobbar med regional utveckling i Västerbotten. Den 31 maj - 1 juni möts vi för att dela information, inspirera varandra och fortsätta förändra och förbättra.

02 maj 2023

Sammanfattning från regionstyrelsens sammanträde den 2 maj

Regionstyrelsen i Region Västerbotten har sammanträtt. Bland ärendena fanns bland annat en uppföljning över primärvårdens tillgänglighet, kompetens och kapacitet för att kunna tillgodose första linjens vård vid psykisk ohälsa. Dessutom Region Västerbottens miljöredovisning för 2022. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

02 maj 2023

Regionbibliotek Västerbotten hbtq-diplomeras

Under 2022 har regionbibliotekets personal samt bibliotekspersonal vid folkbibliotek, sjukhusbibliotek och flera skolbibliotek i Västerbotten utbildats i frågor som rör sexualitet och könsidentitet samt livsvillkor för hbtq-personer. Utbildningen avslutas med en hbtq-diplomering.