Nyheter

29 sep 2023

Minskat stillasittande på arbetet – nytt verktyg för diabetesvården?

Patrik Wennberg och hans forskarkollegor undersöker vilka hälsoeffekter minskat stillasittande på arbetet har på lång sikt för personer som har typ 2-diabetes.

28 sep 2023

Ta del av populärvetenskap via Forskartorget - torsdag till söndag

Forskartorget är ett forum som tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag presenterar ett tvär- och populärvetenskapligt program.

27 sep 2023

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 september

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde var bland annat delårsrapporten uppe för beslut. Man svarade även på ett par revisionsgranskningar, beslutade om aktuella upphandlingsfrågor och tandvårdstaxa för 2024.

26 sep 2023

Sammanfattning från regionstyrelsen den 26 september

Regionstyrelsen i Region Västerbotten har sammanträtt. Bland annat tog man ett inriktningsbeslut om minskad administrativ personal med 40 tjänster motsvarande 32 miljoner kronor inom regionstyrelsens verksamhet*, samt i samma ärende, en minskning av politiska kostnader med 2,1 miljoner kronor.

26 sep 2023

Primärvårdsjouren i Umeå får kortare öppettider

Från och med den 30 september behöver primärvårdsjouren i Umeå minska sina öppettider. Det beror på personalbrist i kombination med de nya reglerna för dygnsvila. Med de nya öppettiderna blir det särskilt viktigt att invånare söker vård på rätt ställe.

26 sep 2023

Framtidstro inom primärvården i Skellefteå och Norsjö

Utvecklingssatsningen ”Livskraft tillsammans” påbörjades för att vända den negativa trenden i inom primärvården i den norra länsdelen kopplat till kompetensförsörjning och tillgänglighet. Under hösten har alla anställda inom primärvården i Skellefteå och Norsjö erbjudits att närvara på en mötesplats för att diskutera framtidens utmaningar och möjligheter.

22 sep 2023

Västerbotten ligger på topp i antalet donationer

Västerbotten toppar listorna över donationer per miljon invånare 2022. Läs om Anneli Holst och Magnus Almeling som berättar om hur de jobbar med organdonationer i regionen.

21 sep 2023

Östersjökommissionen höll sin årliga generalförsamling i Umeå och Vasa

Region Västerbotten och Österbottens förbund stod tillsammans värdar för Östersjökommissionens 28:e generalförsamling, en konferens som påbörjades i Umeå och fortsatte över Östersjön på färjan Aurora samt avslutades i Vasa.

21 sep 2023

Kognitiv svikt och demenssjukdomar i regionens fokus framöver

Torsdag den 21 september uppmärksammas Internationella Alzheimerdagen världen över. Under hösten kommer Region Västerbotten ha fokus på att uppmärksamma kognitiv svikt och demenssjukdom, bland annat med en anhörigutbildning.

19 sep 2023

Sammanfattning från regionfullmäktige 19 september

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt, läs en sammanfattning av några av besluten i bifogad sammanfattning.

18 sep 2023

Regionen säljer begagnade möbler under hållbarhetsveckan

Vecka 38 är det SEE hållbarhetsvecka i länet. I samband med det ordnar Region Västerbotten en försäljning av begagnade möbler, husgeråd och textilier i Umeå. Målet är att minska påverkan på klimatet genom att förlänga livslängden på det som inte längre passar i verksamheten.

18 sep 2023

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå den 19 september

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå tisdag den 19 september. Följ mötet via sändningen här på regionens webbplats.

12 sep 2023

Digitala kallelser via 1177.se – en satsning som kan spara miljoner

Under september börjar Region Västerbotten att skicka kallelser via 1177.se. Det gäller i första hand kallelser från länets regiondrivna hälsocentraler och vissa verksamheter inom sjukhusvården. Men målet är att all öppenvård inom hälso- och sjukvården ska kunna skicka kallelser via 1177.se. Då får invånaren kallelsen fortare och kan läsa den oavsett var hen befinner sig. Det sparar även tid och pengar för vården.

10 sep 2023

Så förebygger vi självmord tillsammans

Den 10 september uppmärksammas suicidpreventiva dagen, för att lägga fokus på arbetet med att förhindra självmord. Mycket arbete sker i Västerbotten. Region Västerbotten och kommuner i länet jobbar aktivt med att stärka den psykisk hälsa tillsammans med andra samhällsaktörer. Som privatperson finns det också mycket du kan göra för att hjälpa en människa som mår dåligt.

08 sep 2023

Klart med ny ledning för hälso- och sjukvården i länet

Nu är det klart hur hälso- och sjukvården i Region Västerbotten ska ledas i väntan på att en ny hälso- och sjukvårdsdirektör har rekryterats. Regiondirektör Tommy Svensson går in som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör och områdeschef Elisabeth O Karlsson blir biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

05 sep 2023

Då inleds höstens vaccinationer

Vissa grupper risker att bli allvarligt sjuka om de får covid-19 eller influensa. Därför rekommenderas de att vaccinera sig mot sjukdomarna. I Region Västerbotten inleds vaccinationerna i början av november. Det kommer vara möjligt att få båda vaccinen vid samma tillfälle.