Nyheter

29 feb 2024

Stadigt förtroende för hälso- och sjukvården

Västerbottningarnas stora förtroende för hälso- och sjukvården ligger på samma nivå som förra året. Fler anser också att de har tillgång till den vård de behöver och att väntetiderna till hälsocentralerna är rimliga.

28 feb 2024

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 februari

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde godkände man bland annat nämndens årsrapport för 2023. Dessutom att genomföra en förstudie om att inrätta en sprutbytesmottagning i Skellefteå samt att gå vidare i arbetet för en gemensam systemledning i Dorotea.

24 feb 2024

Region Västerbotten hissar återigen den ukrainska flaggan

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland sitt invasionskrig mot Ukraina. Reaktionen från omvärlden har varit stark, och de flesta länder runt om i världen har uttryckt sitt stöd för Ukraina.

22 feb 2024

Möt 96-årige Sven som blev botad med medicinsk laser – ”Så glad att det funkade”

96-årige Sven Lundqvist hade ett svårt sår på fotleden som skulle inneburit ständig kontakt med sjukvården för omläggning. Men i januari 2023 började primärvården i Skellefteå att behandla svårläkta sår med medicinsk laser, och nu är Sven helt botad. – Förstå så ont jag hade. Jag är så glad så glad att det funkade, säger Sven Lundqvist.

20 feb 2024

Sammanfattning från regionfullmäktige den 20 februari

Regionfullmäktige har sammanträtt för att bland annat behandla nio motioner. Man beslutade också om avgiftsfri vaccination mot covid-19 för personer som rekommenderas vaccination av Folkhälsomyndigheten, samt beslutade att öka budgetram för löneöversynen 2024 med 26 miljoner kronor. På mötet informerade även revisionen om nyligen genomförda och kommande granskningar. Läs en sammanfattning av besluten nedan.

20 feb 2024

Nu rivs de gamla sjukhusbyggnaderna i Skellefteå

Idag påbörjas den utvändiga rivningen av de gamla sjukhusbyggnaderna på Skellefteå lasarett, som ska ge plats till en modern vårdbyggnad, som ska hålla för framtidens behov av vård i ett växande Skellefteå. Rivningen förväntas pågå fram till sommaren.

19 feb 2024

Regionfullmäktige sammanträder den 20 februari

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå tisdag den 20 februari för att bland annat behandla nio motioner som lämnats in till fullmäktige. Följ mötet via sändningen här på regionens webbplats.

14 feb 2024

Nöjda patienter hos primärvård och rehabiliteringsverksamheterna i Västerbotten

Lövångers hälsocentral är återigen i topp när patienterna får tycka till i den Nationella patientenkäten som genomfördes i höstas. I år efterfrågades även vad patienter som fått rehabilitering tycker om sina vårdbesök. Rehabilitering i Västerbotten får överlag goda resultat och särskilt bra inom kategorin Respekt och bemötande.

12 feb 2024

Forskning utvecklar ständigt barncancervården

Vid Norrlands universitetssjukhus finns en av landets sex barncancerenheter och forskning är här en del av vården. Målet är att öka överlevnad, minska komplikationer och erbjuda jämlik vård för barn som drabbats av cancer.

08 feb 2024

PTP som kombinerar kliniskt arbete och forskning

Efter fem års psykologstudier fick Emma Wärn möjligheten att göra forskar-PTP, som ger henne möjlighet att både arbeta kliniskt och forska tidigt i karriären.

07 feb 2024

Gynekologen som pendlar mellan Umeå och Lycksele – ”Jag brinner för inlandet”

Operation av framfall ena dagen. Undersökning av en äldre kvinna med blödning andra dagen. Plötsligt uppstår en akut förlossningssituation och fokus skiftas helt. Så här kan en vanlig arbetsvecka se ut för Linnéa Åström som är specialistläkare på gynekologisk mottagning i Lycksele.

07 feb 2024

Lyckat koncept med kombinationstjänst som barnmorska och chef

Linda Långström är avdelningschef på Centrum för obstetrik och gynekologi i Lycksele – på halvtid. Resten av tiden jobbar hon som barnmorska och har hand om sina egna patienter som kommer för att göra ultraljud. Kombinationen ger henne energi och får henne att utvecklas som människa, chef och barnmorska.

06 feb 2024

Sammanfattning från regionstyrelsen 6 februari

Idag sammanträdde regionstyrelsen på Regionens hus i Umeå. Bland ärendena fanns bland annat investering i ett parkeringshus vid Skellefteå lasarett till en kostnad av 98 000 000 kronor. Parkeringshuset ska rymma cirka 350 bilar. Bakgrunden är att antalet parkeringsplatser på sjukhusområdet kommer att påverkas av Trafikverkets dragning av Norrbotniabanan.

01 feb 2024

Region Västerbotten avvecklar stabsläge

Under torsdagen kom besked om att det system som Region Västerbotten använder vid utskrivning av patienter ska vara i drift under fredag morgon. Därför avvecklas också den regionala särskilda sjukvårdsledningen som varit aktiverad under driftstörningarna.

01 feb 2024

Klamydiamåndag ska få fler att testa sig

Två måndagar i februari är det klamydiamåndag i Västerbottens län. Dagarna ska öka uppmärksamheten om könssjukdomen och få fler att gå och testa sig, även om man inte har symtom.

01 feb 2024

Nu kan du söka medel till ungdomsverksamhet

Region Västerbotten administrerar och handlägger medel för arrangemang och projekt som riktar sig till barn och unga. Syftet med medlen är att stödja och stimulera ideella organisationer som i ordnade former bedriver frivilligt arbete och som kompletterar regionens mål och verksamhet. Just nu är ansökningsperioden öppen för tre olika bidrag.

01 feb 2024

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

För att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede erbjuder Region Västerbotten sedan 2023 alla män som fyller 50 och 56 år att regelbundet lämna ett PSA-prov. Under förra året fick 3 350 män i länet erbjudandet och 1 510 män, 45 procent, har lämnat provet. I en jämförelse med andra regioner ligger Västerbotten i topp.