Nyheter

28 jun 2024

Konflikten är över – parterna är överens om ett nytt avtal

Under fredagseftermiddagen kom SKR och Vårdförbundet överens om ett nytt avtal, och konflikten som pågått sedan slutet av april är nu över. Det innebär att både strejken och övertids- och mertidsblockaden upphör omgående.

28 jun 2024

Business Arena prisas för Almedalens bästa Stockholmsperspektiv

Region Västerbottens pris till en aktör som ser hela bilden

28 jun 2024

Läget i Västerbotten efter två månaders konflikt

Operationer ställs in, besök flyttas fram och tillgängligheten har försämrats. Det är konsekvenser som syns i Region Västerbotten efter två månader med konfliktåtgärder från Vårdförbundet.

26 jun 2024

Kvinnor är fortsatt nöjda med förlossningsvården i Västerbotten

SKR:s Graviditetsenkät visar att ungefär nio av tio kvinnor i Västerbotten är trygga med sin förlossningsvård, men det finns fortsatt förbättringsområden inom till exempel eftervården.

25 jun 2024

Region Västerbotten i Almedalen 2024

Tema: Västerbotten, föregångare i omställning. Hur höjer vi tempot?

24 jun 2024

Fler strejkvarsel dras tillbaka, men fortsatt tungt läge i vården

Vårdförbundets strejk och blockad fortsätter att påverka vården i Västerbotten. Det är särskilt märkbart i primärvården, där tillgängligheten är kraftigt försämrad hos de hälsocentraler som är uttagna i strejk. Det har bland annat lett till att fler söker sig till akutmottagningarna. Region Västerbotten uppmanar dock invånare att fortsätta söka vård som vanligt.

24 jun 2024

Förändringar för Folktandvårdens helgjour

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde under förra veckan beslutades om förändringar i Folktandvårdens helgjour. Det innebär att helgjouren i Lycksele kommer att stängas och helgjouren i Skellefteå kommer att minska sina öppettider. Beslutet gäller från och med den 1 oktober.

21 jun 2024

Forskar om de genetiska mekanismerna bakom ALS

Angelica Nordin är universitets-ST-läkare i klinisk genetik på Norrlands universitetssjukhus. Genom sin forskning vill hon ta reda på mer om de molekylärgenetiska mekanismerna bakom ALS, och därmed ge bättre förutsättningar för diagnostik, vård och genetisk vägledning till patienter och deras familjer.

19 jun 2024

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 juni

Vid dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade man bland annat hela tio upphandlingsärenden, fyra initiativärenden och tre motioner. Dessutom en strategi för universitetssjukvård samt en strategi för folkhälsa och funktionsrätt. Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade även ett inriktningsbeslut som innebär att cancervården vid Norrlands universitetssjukhus bör ansöka om ackreditering att bli ett Comprehensive Cancer Center (CCC).

19 jun 2024

Flera strejkvarsel dras tillbaka i Region Västerbotten

Region Västerbotten har under veckan haft utmaningar med en kraftigt nedsatt tillgänglighet inom primärvården till följd av Vårdförbundets strejk. Däremot har veckans förhandlingar mellan de lokala parterna fallit väl ut för Region Västerbotten och flera undantag i strejken gjorts. Under tisdagen drog Vårdförbundet dessutom tillbaka sin strejk på 1177 på telefon.

19 jun 2024

Ny familjecentral öppnar i Boliden

I augusti slår en ny familjecentral upp dörrarna i Boliden. Redan nu är personal på plats och arbetar med att iordningställa lokalerna inför öppningen.

18 jun 2024

Sammanfattning från regionfullmäktige den 18 juni

Regionfullmäktige har sammanträtt i Umeå. Bland ärendena fanns bland annat delårsrapport samt fem motioner. Läs en sammanfattning av besluten.

18 jun 2024

Prostatacancerprojekt får miljoner från Sjöbergstiftelsen

Forskning för effektivare behandling av aggressiv prostatacancer får 21 miljoner kronor från Sjöbergstiftelsen. Andreas Josefsson, specialistläkare i urologi på Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus och docent vid Umeå universitet, ansvarar för projektet.

18 jun 2024

Tillgång till ALF-information stärks med ny webbplats

ALF-avtalet och dess innebörd är en förutsättning för forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvården. Nu lanseras en ny webbplats som gör det lättare att sprida information om ALF i hela norra sjukvårdsregionen.

17 jun 2024

Tjänsten Prator fungerar igen

Tjänsten Prator, som regionen och kommunen använder för att dela information vid utskrivning av patienter, fungerar nu igen.

17 jun 2024

Så söker du vård under konflikten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad i Region Västerbotten. Det påverkar våra väntetider och vårdens tillgänglighet. Strejken kan göra det svårare att komma i kontakt med vården.

17 jun 2024

Regionfullmäktige sammanträder den 18 juni

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå den 18 juni. Följ mötet på plats eller via sändningen här på regionens webbplats.

15 jun 2024

Region Västerbotten gick upp i stabsläge på grund av omfattande driftstörningar

Under morgonen gick Region Västerbotten upp i stabsläge med anledning av omfattande driftstörningar i ett flertal interna it-system. Felet lokaliserades och åtgärdades.

14 jun 2024

Förlossningen i Lycksele stänger två veckor tidigare än planerat

Förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett har tidigare informerat om att man håller stängt från måndag den 1 juli till måndag den 12 augusti. Idag kom beskedet att man tvingas stänga två veckor tidigare än planerat, redan från och med måndag den 17 juni klockan 08.00. Berörda gravida hänvisas till Skellefteå och Umeå. Den tillfälliga stängningen omfattar även BB-avdelningen.

14 jun 2024

Strejkens konsekvenser i Region Västerbotten

Just nu strejkar drygt 400 av Vårdförbundets medlemmar i Region Västerbotten. Dessutom pågår en övertids- och mertidsblockad som påverkar nästan alla verksamheter. Region Västerbotten fortsätter vidta olika åtgärder för att minimera konsekvenserna och säkra invånares tillgång till vård.

13 jun 2024

Ansök om centrala ALF-projektmedel för 2025–2027

Nu är utlysningen för treåriga ALF-medel för klinisk forskning öppen. En av de som tidigare tilldelats medel är Julia Otten, överläkare på Medicincentrum och universitetslektor.

13 jun 2024

Region Västerbotten och Länsstyrelsen skapar plattform för hållbar energiomställning

Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten inleder ett samarbete för att främja den energiomställning som krävs för samhällsomvandlingen i vårt län och våra grannlän. Genom samverkansplattformen Freia ska insatser koordineras för att göra största möjliga nytta.

12 jun 2024

Regionen och Sorsele kommun i samarbete kring gemensam vårdavdelning under sommaren

Sorsele kommun och Region Västerbotten går samman för att säkerställa tillgången till vårdplatser för invånarna i Sorsele kommun under sommaren 2024, genom en gemensam vårdavdelning veckorna 25–32.

12 jun 2024

176 miljoner till utveckling i Västerbotten och Norrbotten

Igår samlades Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland för att prioritera EU-medel till olika utvecklingsprojekt. Totalt fördelades över 176 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden till 47 olika projekt i Västerbotten och Norrbotten.

11 jun 2024

Utökad strejk påverkar inbokade besök och vårdens tillgänglighet

Vårdförbundet tar idag ut ytterligare 200 medlemmar i strejk i Region Västerbotten. Till exempel går medarbetare på flera hälsocentraler och personal vid sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon ut i strejk.

07 jun 2024

Flera samhällsfarliga varsel tas bort

Under fredagen fortsatte Region Västerbottens förhandlingar med Vårdförbundet om de strejkvarsel som regionen bedömt som samhällsfarliga. De har nu avslutats med utfallet att regionen har fått gehör för alla sina yrkanden om undantag från strejken, fast i olika omfattning.

07 jun 2024

Informationsmöte om projektfinansiering till Socialfondsprojekt den 18 juni

Om ni har projektidéer och söker finansiering så finns det en fantastisk möjlighet att höra om Svenska ESF-rådet, Region Västerbotten och Region Norrbotten alla tillsammans på samma plattform. Kom och lyssna om vilka möjligheter som finns!

05 jun 2024

Ett dygn in i strejken

Vårdförbundets strejk har nu pågått i ett dygn. Den innebär en omfattande påverkan på länets hälso- och sjukvård. Under onsdagseftermiddagen genomfördes ytterligare en förhandling mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet om strejkåtgärder som regionen bedömt som samhällsfarliga.

05 jun 2024

Länets lasarett blir sjukhus

Nu byter Lycksele lasarett och Skellefteå lasarett namn till sjukhus. Namnbytet är en del av den utveckling som pågår för att modernisera sjukhusen genom bland annat satsningar på om- och nybyggnationer. I Skellefteå görs även insatser för att göra det enklare att hitta på sjukhusområdet.

05 jun 2024

Norra Periferi och Arktisprogrammets 5:e utlysning öppnar den 11:e juni

Norra Periferi och Arktisprogrammets 5:e utlysning öppnar tisdagen den 11:e juni.

04 jun 2024

Sammanfattning från regionstyrelsen den 4 juni

Idag sammanträdde regionstyrelsen. Bland ärendena fanns bland annat regionens miljöredovisning för 2023 samt delårsrapport per april 2024. Dessutom svar på ett initiativärende om humanitärt stöd vid kris och krig och förfrågningar från personal i de fall de önskar arbeta humanitärt som frivilliga i eller anknytning till krig. Läs en sammanfattning av dessa och övriga ärenden.

04 jun 2024

Vårdförbundet går ut i strejk i Region Västerbotten

Vårdförbundets konflikt innebär en omfattande påverkan på hälso- och sjukvården i Region Västerbotten. En fördjupad analys visar tydligt att sjukvårdens resurser kommer behöva koncentreras till akuta operationer och behandlingar för att undvika fara för liv och hälsa.

03 jun 2024

Så kan restauranger jobba för biologisk mångfald

Region Västerbotten Turism jobbar sedan 2015 strategiskt för att stötta besöksnäringens hållbarhetsarbete. Under våren har man samarbetat med Ecogain och Gotthards Krog för att ta fram ett metodstöd till hjälp för restauranger och caféer som vill bli bättre på att jobba för biologisk mångfald.

03 jun 2024

Region Västerbotten i stabsläge inför Vårdförbundets strejk

Imorgon tisdag den 4 juni förväntas Vårdförbundet inleda sin strejk. Med anledning av detta aktiverar Region Västerbotten regional särskild sjukvårdsledning för att följa händelsen och vidta förberedande åtgärder.

03 jun 2024

Följ med på ett sista besök på BB-förlossningen – ”Det känns i hjärtat”

Utvecklingen pågår för fullt på Skellefteås lasarettsområde. Just nu jämnas en byggnad med marken där tusentals Skelleftebor sett dagens ljus för första gången. Huset är i behov av att rivas och ska nu ge plats för en ny vårdbyggnad. Vi fick följa med tidigare medarbetare som alla jobbat längre än fyra decennier på BB-förlossningen på en känslomässig sista resa. – Det är nostalgiskt att komma hit, att det rivs är ett nödvändigt ont, säger Ulf Oscarson, läkare och före detta chef.

02 jun 2024

Ta del av Mötesplats Lycksele 2024

Ta del av programmet här nedan!