Nyheter

01 feb 2023

Nu finns föreläsningarna att se i efterhand från invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2023

I januari varje år samlas aktörer från Västerbotten, Sverige och världen på Grand Hôtel i Stockholm för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan, såväl på nationell som internationell nivå. 2023 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 33:e gången. Arrangemanget pågår i två veckor och anordnas av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft, Balticgruppen, Boliden, Umeå Energi och Sparbankstiftelsen