Nyheter

29 maj 2019

Nordiskt toppmöte i Lycksele

De politiska ledningarna för Nordlands fylkeskommune, Österbottens förbund och Region Västerbotten träffades i samband med Mötesplats Lycksele för att diskutera och anta ett gemensamt ställningstagande om fördjupat samarbete, fler infrastruktursatsningar och ett gemensamt EU-program. Regionerna har gemensam historia, gemensam kultur och gemensamma intressen. Förutsättningarna för att utveckla samarbeten ytterligare är goda och den politiska ambitionen är hög.