Nyheter

01 jul 2019

Hjälpmedelsbutiken semesterstängt

Hjälpmedelsbutiken har semesterstängt v 29-30 (15-28 juli).

01 jul 2019

Temagrupp trycksårsprevention och antidecubitushjälpmedel

Hjälpmedel Västerbotten planerar en temagrupp om trycksårsprevention och antidecubitushjälpmedel i september.