Nyheter

15 maj 2020

Färdplan för tjänsteinnovation­ – verktyg för implementering av tjänster för vård och omsorg på dist­ans

Projektet Vård och omsorg på distans har identifierat det norska verktyget Veikart for tjenesteinnovasjon som det mest genomarbetade och framgångsrika nordiska verktyget för implementering av tjänster för vård och omsorg på distans. Nu har verktyget översatts till svenska; Färdplan för tjänsteinnovation.

13 maj 2020

Lena Kroik tilldelas samiska minnesfondens stipendium

Motiveringen lyder "hennes forskning kommer att främja kunskaper om samers vård i livets slutskede samt kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård".