Nyheter

27 okt 2020

Kartläggning av kirurg-ortopediska vårdkedjan och dess kvaliteter i Västerbotten och Kust-Österbotten

Projektet SOS 1.0 utreder möjligheter och utmaningar med att kartlägga, modellera, simulera och optimera en finländsk och en svensk vårdkedja över organisationsgränser.