Nyheter

19 nov 2020

Landskapet och traditionell samisk kunskap – viktigt vid samers berättande om vård i livet slut

En publicerad artikel inom doktorandprojektet "Samer och vård i livets slutskede" utforskar hur traditionell samisk kunskap genom berättelser om döende, död och vård i livets slutskede, kommer till uttryck i fokusgruppsdiskussioner gjorda utomhus. Diskussionerna ägde rum i så kallade vandrande fokusgrupper, vid platser i trädgränsen med kulturell och historisk betydelse för samerna.

06 nov 2020

Simulering och optimering över organisationsgränser – viktigt när beslut ska tas inom vården

Vilka utmaningar och brister finns med hur beslut tas inom vården idag? Hur registreras och hanteras data, och vilka möjligheter finns med simulering och optimering över organisationsgränser i framtiden? Det var fokus för dagen när projektet ”SOS 1.0 – Simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom specialist-, primär- och hemsjukvård” höll digitalt slutseminarium i onsdags.

03 nov 2020

Studie visar högre risk för suicidförsök bland unga i norra Sverige

Resultaten från en studie gjord i samarbete mellan Glesbygdsmedicinskt centrum och Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet visar att andelen suicidförsök bland ungdomar i åldern 15-24 år var högre i de 4 nordligaste länen än i Sverige generellt, bland både män och kvinnor under åren 1998-2017.