Nyheter

22 okt 2021

Lena Kroiks forskning i "Äldre i centrum"-podden

I avsnitt 16 av Äldre i Centrum-podden beskrivs delar av Lena Kroiks forskning om Samer och vård i livets slut.

12 okt 2021

Preliminära resultat från utvärdering av "DigiFysiska vårdkontakter på SÄBO"

Preliminära resultat från utvärderingen av projektet "DigiFysiska vårdkontakter på SÄBO" visar att projektet bidragit med en ökad tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet. Detta har sammantaget lett till en upplevelse av ökad trygghet och förtroende för vården bland deltagarna.