Nyheter

15 apr 2019

Mobilitetssamordnare till projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor

Tre tjänster, allmänna visstidsanställningar på heltid 2019-08-01 till och med 2021-09-15, vid enheten Näringsliv och Samhällsbyggnad. Placeringsorter för tjänsterna är 1 tjänst i Umeå, 1 tjänst i Skellefteå och 1 tjänst i Vindeln. För tjänsten i Vindeln är Lycksele eventuellt en alternativ placeringsort."