Nyheter

04 dec 2020

Open Call, konstinköp december 2020

Region Västerbotten planerar att omfördela 250 000 kr ur Regionens kulturbudget 2020 till ett extra inköp av konst och konsthantverk.

02 dec 2020

Covid-19-stöd till kulturskapare i Västerbotten

Kvarstående medel inom kulturbudgeten för 2020 kommer att omdisponeras och användas för att lindra effekterna av pandemin för länets kulturskapare. Det beslutade Regionala utvecklingsnämnden idag, i enlighet med kulturutskottets förslag.