Nyheter

29 apr 2019

Betong, plantor, musik och konst på sjukhusbiblioteken i maj

Maj månad bjuder på arrangemang i vårens tecken.

11 apr 2019

Myter å verkligheter – En lesbisk odyssé

Regionbibliotek Västerbotten / Regnbågsbibliotek Västerbotten bjuder V8-biblioteken på Myter å verkligheter – En lesbisk odyssé. Elfrida Bergman och Lidia Svensson och deras rullande museum.

05 apr 2019

Remissutgåva för Region Västerbottens kulturplan 2020-2023

Kulturutskottet svarar, på uppdrag av Regionala utvecklingsnämnden, för framtagande av kulturplanen i bred samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Under framtagandet av kulturplanen har ett 40-tal dialoger ägt rum.