Nyheter

08 dec 2023

Digitalt författarsamtal om bibliotek i beredskapsläge

I april 2023 öppnades kompetenswebben bibliotekiberedskap.se för bibliotekspersonal i Västerbotten och Norrbotten. Nu välkomnar regionerna till ett författarsamtal om bibliotek i beredskapsläge.

06 dec 2023

Yrkesverksamma konstnärer sökes för att illustrera den regionala kulturplanen

Den 21 november fattade Regionfullmäktige beslut om en ny regional kulturplan för perioden 2024–2027. Region Västerbottens kulturplan är ett styrdokument för regional kulturutveckling i Västerbottens län och har utarbetats i bred samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Region Västerbotten söker nu yrkesverksamma konstnärer som är verksamma i Västerbotten och som vill bidra med avbildningar av sina verk. Med det avses fotografier av befintliga verk, eller verk som redan är ett fotografi.