Nyheter

01 feb 2024

Nu kan du söka medel till ungdomsverksamhet

Region Västerbotten administrerar och handlägger medel för arrangemang och projekt som riktar sig till barn och unga. Syftet med medlen är att stödja och stimulera ideella organisationer som i ordnade former bedriver frivilligt arbete och som kompletterar regionens mål och verksamhet. Just nu är ansökningsperioden öppen för tre olika bidrag.