Nyheter

31 maj 2024

Temadag med fokus på samiska språk

Regionbibliotek Västerbotten arrangerar en branschdag för dig som jobbar med små barns språkutveckling, på temat flerspråkighet med ett särskilt fokus på samiska.

29 maj 2024

Regional biblioteksplan på remiss

Regionala utvecklingsnämnden fattade den 28 maj 2024 beslut om att godkänna förslaget till remissversion av ny regional biblioteksplan för Västerbotten. Svar ska ha in kommit till Region Västerbotten senast den 12 augusti 2024.

23 maj 2024

Sök Region Västerbottens kulturstipendium

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden.