Nyheter

21 maj 2021

4 juni disputerar Tomas Bäcklund

Den 4 juni försvarar Tomas sin avhandling "Bärbara system och sensorer för bedömning av motorisk kontroll. Utveckling och validering av metoder för klinisk bedömning av idiopatisk normaltryckshydrocefalus."

11 maj 2021

Study of the cerebrospinal fluid compartment around the optic nerve with changes in posture

A new publication in IOVS has shown that the cerebrospinal fluid compartment around and along the optic nerve decreases in size during head-up tilt as measured by MRI in healthy subjects. By combining MRI and mathematical modeling, the study further suggests that in the upright posture this decrease in volume may disrupt the cerebrospinal fluid flow and pressure communication between this compartment and the rest of the subarachnoid spaces.

01 maj 2021

Madelene Holmgren hos oss disputerar den 12 maj

Madelene har forskat på blodflöde och tryckfall i hjärnan hos strokepatienter. En ny teknik som baseras på undersökning med magnetkamera ger noggranna mätningar av blodflöde i hjärnans stora och små artärer. Med denna metod, tillsammans med modeller, så kan också tryckfall i hjärnans artärer studeras, t ex hos patienter som drabbats av stroke.