Nyheter

09 feb 2022

Bärbart rörelseanalyssystem ger tillförlitliga mått på rörelseomfång och stegfrekvens

En ny studie visar att ett kliniskt gånganalystest (med ”gånghastighet” som nuvarande utfallsparameter) även kan ge tillförlitliga mått på rörelseomfång och stegfrekvens, om man använder ett bärbart rörelseanalyssystem under gångtestet.

01 feb 2022

Utvärdering av det kliniska utfallsmåttet ”Timed up and go” i en stor nationell studie

En kvalitetsregisterstudie baserad på data från 1300 patienter från ”Nationellt kvalitetsregister för Hydrocefalus” har genomförts för att studera det kliniska uppföljningsmåttet ”Timed up and go (TUG)”. Studien visar att TUG fångar viktiga funktioner hos patienter med idiopatisk normaltryckshydrocefalus (iNPH), och att TUG-måttet förbättras efter shuntoperation oberoende av kön och ålder.