Nyheter

01 maj 2021

Madelene Holmgren hos oss disputerar den 12 maj

Madelene har forskat på blodflöde och tryckfall i hjärnan hos strokepatienter. En ny teknik som baseras på undersökning med magnetkamera ger noggranna mätningar av blodflöde i hjärnans stora och små artärer. Med denna metod, tillsammans med modeller, så kan också tryckfall i hjärnans artärer studeras, t ex hos patienter som drabbats av stroke.