Facklig strejk och blockad

Här samlas information om hur du som invånare och patient påverkas av Vårdförbundets strejk och blockad som råder inom vissa vårdenheter i länet.

Strejken som inleddes den 4 juni påverkar vissa vårdenheter i regionen. Den 11 juni utökades strejken till att omfatta ytterligare verksamheter. Det pågår också sedan den 25 april en blockad som innebär att medlemmar i fackförbundet Vårdförbundet inte jobbar mertid eller övertid.

Hur påverkas jag som patient?

Region Västerbotten arbetar för att du ska påverkas så lite som möjligt, men det kan bli längre väntetider och köer.

Fortsätt att komma på dina planerade besök. Du som har ett inbokat besök i vården, tandvården eller har en planerad operation, ska utgå från att det blir av. Du kommer kontaktas om besöket ställs in, flyttas fram eller flyttas till en annan plats.

Hur söker jag vård?

Du ska söka vård som vanligt under konflikten, men du kan behöva vänta längre på att få hjälp. Har du ett ärende eller en sökorsak som kan vänta – gör gärna det till konflikten är över. Om öppettider eller något annat i verksamheten ändras kan du se det på mottagningens sida på 1177.se.

Så här kontaktar du vården om du blir sjuk:

  • Besök webbplatsen 1177.se. Där får du kvalitetssäkrade råd om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär och när du ska söka vård.   
  • Kontakta din hälsocentral.
  • Chatta med en sjuksköterska via 1177 direkt. Chatten är öppen dagtid på vardagar och helger men du kan starta ditt ärende när som helst och få anpassade råd. 
  • Ring telefonnummer 1177 för att få råd av en sjuksköterska när du är sjuk. Öppet dygnet runt. Om kötiden är längre än 45 minuter kommer du informeras om det. Strejk råder på 1177 på telefon.

Har du besvär som inte kan vänta ska du aldrig tveka att ta kontakt med vården. Om det är fara för livet, ring 112.

Berörda verksamheter

Verksamheter som påverkas från den 4 juni:

Västerbotten

Vårdhygien

Skellefteå

Bild- och funktionsmedicin (Röntgen)

Umeå

Hjärtcentrum (Klinisk fysiologi) 
Infektionsklinik (Infektionsmottagning)
NHHC, Neuro huvud halscentrum (Klinisk neurofysiologi, öron- näsa- halsmottagning, öron- näsa- hals och käkkirurgisk avdelning)
Rörelseorganens centrum (Ortopedimottagning och dagkirurgisk enhet)
Ögonklinik (Ögonmottagning Umeå)

Verksamheter som påverkas från den 11 juni:

Västerbotten

1177 på telefon

Lycksele

Laboratoriemedicin (Kemi), upphör fredag den 14 juni kl. 13.30
Stenbergska hälsocentral

Skellefteå

Ögonklinik (Ögonmottagning)
Anderstorp hälsocentral
Erikslid hälsocentral
Heimdall hälsocentral

Umeå

Kirurgcentrum (Kirurgisk mottagning)
Ersboda hälsocentral
Mariehems hälsocentral
Tegs hälsocentral
Backens hälsocentral
Ålidhems hälsocentral

Om konflikten

Vårdförbundet är inte överens med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner/Sobona om en ny huvudöverenskommelse och avtal.

Den 25 april inledde Vårdförbundet en blockad mot övertid och mertid och nyanställningar för medlemmar i Vårdförbundet.

Sedan den 4 juni har Vårdförbundet inlett en strejk som påverkar ett flertal verksamheter i regionen, framför allt på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Blockaden mot nyanställningar hävdes.

Den 11 juni utökades strejken, och påverkar nu ett flertal hälsocentraler, 1177 på telefon och ytterligare verksamheter på länets tre sjukhus.