Norrlands universitetssjukhus

Norrlands universitetssjukhus, Nus, är det största sjukhuset i länet och norra sjukvårdsregionen. Sjukhuset ansvarar för högspecialiserad vård och service till 876 000 människor som bor på en yta som motsvarar över halva Sverige. Det pågår just nu flera byggarbeten vid sjukhuset. Det är bra att veta inför ett besök.

Norrlands universitetssjukhus på 1177.se

Du hittar öppettider och kontaktuppgifter till kliniker och mottagningar på 1177.se.

Norrlands universitetssjukhus Hitta klinik och mottagning Besöksregler i vården

Karta över Norrlands universitetssjukhus

Med hjälp av vår besökskarta kan du planera ditt besök på sjukhuset. Här finns bland annat målpunkter, parkeringar, busshållplatser och invändiga gångstråk.

Digital karta över Norrlands universitetssjukhus 

Instruktioner för karttjänsten

Parkeringar vid Norrlands universitetssjukhus

Byggarbeten vid Nus

Ska du besöka Norrlands universitetssjukhus? Tänk då på att det pågår flera byggarbeten vid sjukhuset.

Information om byggarbeten och störningar

Om Norrlands universitetssjukhus

Den vård och behandling som ges här har hög kvalitet och sjukhuset har flera år i rad legat på topp-placeringar när Dagens Medicin utsett bästa universitetssjukhus. Norrlands universitetssjukhus ansvarar även för rikssjukvård för plexus brachialisskador, är medicinskt ansvarig för Svenska nationella ambulansflyget, Snam, och har det operativa ansvaret för Svenskt ambulansflyg.

På sjukhuset bedrivs omfattande forskning och undervisning i nära samarbete med Umeå universitet.

Omkring 5 600 personer har Norrlands universitetssjukhus som arbetsplats. Av dem är ungefär 600 läkare och 2 000 sjuksköterskor.

Sex profilområden

För att fortsatt utveckla regionsjukvård i toppklass har regionen utsett sex profilområden vid Norrlands universitetssjukhus:

  • Behandling av plexus brachialisskador
  • Kardiovaskulär genetik
  • Luftburna intensivvårdstransporter
  • Neonatal intensivvård
  • Stereotaktisk funktionell neurokirurgi
  • Strålbehandling


Läs mer om profilområden vid Nus

Regionvårdsrapport 2020

Varje år tas det fram en rapport som redovisar kvaliteten av regionvården vid Norrlands universitetssjukhus inom de kliniker som har störst omfattning av regionvård. I rapporten presenteras också uppgifter om patientvolymer och kostnader för regionvården på övergripande nivå. 

Regionvårdsrapport 2020.pdf