Chefläkare

Chefläkarna har uppdraget att vara tillgängliga som regionens stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor.

I ansvaret ingår att bedöma och utreda allvarliga händelser, risker och vårdskador inom patientsäkerhetsområdet och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Arbetet sker i samarbete med bland annat verksamheter, ledning, patientsäkerhetsteam och patientnämnd.

Chefläkarnas kontaktuppdrag mot verksamhetsområden

Bengt Andersson

Sektionsledare, Patientsäkerhetstrateg

E-post: Bengt.andersson@regionvasterbotten.se

Telefon: 073-0644328

Ansvarsområde Länssjukvårdsområde 1: Cancercentrum, laboratoriemedicin, Kirurgcentrum, Centrum för obstetrik och gynekologi, barn- och ungdomskliniken VL, bild- och funktionsmedicin.

Nino Bracin

E-post: Nino.bracin@regionvasterbotten.se

Telefon: 070-380 49 99

Ansvarsområde närsjukvårdsområde Umeå: hälsocentraler Umeå inkl. krans, (ej Team Nord; Mariehem, Ersboda, Sävar, Robertsfors), ungdomsmottagning, vuxenpsyk verksamhet Umeå.

Länsövergripande: mödra-/barnhälsovård, 1177.

Malin Hamrén

E-post: malin.hamren@regionvasterbotten.se

Ansvarsområde närsjukvårdsområde Umeå: Infektionskliniken, Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Habiliteringscentrum, hjälpmedel, Geriatriskt centrum, Medicincentrum, Reumatologi, Hud- och STD-kliniken, Barn- och ungdomspsykiatri (ej Vuxenpsyk. verksamhet Umeå).

Primärvård nord: (Mariehem, Ersboda, Sävar och Robertsfors)

Johan Thunberg

E-post: johan.thunberg@regionvasterbotten.se

Telefon: 072-7153857

Ansvarsområde: LSO2, Hjärtcentrum, Rörelseorganens centrum, Neuro-, huvud-, halscentrum, Ögonkliniken, Hand och plastik(ej AnOpIVA och Kir.centrum Södra Lappland) Akutmott Umeå, Ambulanssjukvården, Fastighet, Service, CIMT, Teleenheten, Kris och beredskap

Sonja Sundquist

E-post: sonja.sundqvist@regionvasterbotten.se

Telefon: 0910-77 18 29, 073-0917226

Ansvarsområde: NSVO Skellefteå samt sjukhusbunden vård i Skellefteå, AnOpIVA Umeå samt Skellefteå. Hälsocentraler i Skellefteå och Norsjö kommun.

Maria Örnberg

E-post: maria.ornberg@regionvasterbotten.se 

Telefon: 0950-390 00 vx, 070-593 83 53

Ansvarsområde: NSVO Södra Lappland samt sjukhusbunden vård i Lycksele inkl. Kir.centrum Södra Lappland, Hälsocentraler/sjukstugor i Södra Lappland, Vuxenpsykiatrisk verksamhet i Södra Lappland.

Py Palmqvist

Cheftandläkare, Tandvårdsstrateg

E-post: py.palmqvist@regionvasterbotten.se

Telefon: 073-045 33 07

Ansvarsområde: Tandvård, Käkkirurgi