Chefläkare

Chefläkarna har uppdraget att vara tillgängliga som regionens stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor.

I ansvaret ingår att bedöma och utreda allvarliga händelser, risker och vårdskador inom patientsäkerhetsområdet och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Arbetet sker i samarbete med bland annat verksamheter, ledning, patientsäkerhetsteam och patientnämnd.

Chefläkare och deras ansvarsområden 

Solveig Hällgren
Patientsäkerhetsstrateg.
Nus: Kvinnoklinik, psykiatrisk klinik, BUP, ortopedkliniken, Palliativa teamet vid Cancercentrum, AHS, Ungdomshälsan, Laboratoriemedicin

E-post: solveig.hallgren@regionvasterbotten.se
Telefon: 090-785 73 01, 076-805 40 91
 
Sofie Jacobsson
Ansvar för kris- och beredskapsfrågor.
Nus: Centrum för intensiv och postoperativ vård, Operationscentrum, Akutsjukvård Umeå, kirurgklinik,
hand- och plastik, ÖNH/Samvård, ögonkliniken och CMTS.

Primärvård: Vindelns HC

E-post: Sofie.jacobsson@regionvasterbotten.se
Telefon: 090-785 74 85, 070-695 27 79
 
Malin Hamrén
Nus: Medicincentrum, Geriatriskt centrum, bild- och funktionsmedicin, ABM, Barn- och ungdomscentrum, Neurocentrum, Neurorehab Sävar, Habiliteringscentrum, Hud/Std, infektionsklinik, reumatologisk klinik och Hjärtcentrum

E-post: malin.hamren@regionvasterbotten.se
Telefon: Sökes via växel 090-785 00 00
 
Sonia Sundqvist
Skellefteå lasarett: Sjukhusvård och primärvård samt psykiatrin i Skellefteå och södra Lappland.
Primärvård; Skellefteåområdet + Norsjö hälsocentral, Malå hälsocentral och Sorsele hälsocentral.

E-post: sonja.sundqvist@regionvasterbotten.se 
0910-77 15 13, 070-295 23 88
  
Maria Thorén Öhrnberg
Lycksele lasarett: sjukhusvård (utom psykiatrisk mottagning)

E-post: maria.ornberg@regionvasterbotten.se
Telefon: 0950-390 00 vx, 070-593 83 53

Nino Bracin
Primärvård; södra Lappland, Umeå med kranskommuner (förutom Vindelns hälsocentral),

E-post: nino.bracin@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-380 49 99

Ulf Söderström
Tandvård: folktandvård, specialisttandvård, käkkirurgi (del av Centrum för rekonstruktiv kirurgi, Nus)

E-post: ulf.soderstrom@regionvasterbotten.se
Telefon: 090-785 80 52, 070-389 94 20