Chefläkare

Chefläkarna har uppdraget att vara tillgängliga som regionens stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor.

I ansvaret ingår att bedöma och utreda allvarliga händelser, risker och vårdskador inom patientsäkerhetsområdet och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Arbetet sker i samarbete med bland annat verksamheter, ledning, patientsäkerhetsteam och patientnämnd.

Chefläkarnas kontaktuppdrag mot verksamhetsområden

Förvaltningsövergripande funktioner

Chefläkare Bengt Andersson, Patientsäkerhetsstrateg:

E-post: Bengt.andersson@regionvasterbotten.se

Telefon: 073-0644328

Chefläkare: Sofie Jacobsson 

E-post: sofie.jacobsson@regionvasterbotten.se

Telefon: 070-695 27 79

Fastighet, Service, CMTS, IT Västerbotten, Tele

Sjukhusbunden vård i Skellefteå, Lycksele och Umeå ansvarar respektive chefläkare på plats.

Närsjukvårdsområde Södra Lappland

Områdeschef: Peter Berggren

Chefläkare: Maria Thorén Öhrnberg

 E-post: maria.ornberg@regionvasterbotten.se 

Telefon: 0950-390 00 vx, 070-593 83 53

Hälsocentraler/sjukstugor i Södra Lappland, Medicin/rehabklinik Lycksele lasarett, Akutmottagning Lycksele lasarett, Vuxenpsykiatrisk verksamhet i Södra Lappland, GMC (glesbygdsmedicinskt centrum)

Närsjukvårdsområde Umeå inklusive länsövergripande verksamheter

Områdeschef: Jennie Liling Ståhl

Chefläkare: Malin Hamrén

E-post: malin.hamren@regionvasterbotten.se

Geriatriskt centrum Nus, Medicincentrum Nus, Reumatologi, Hud- och STD, Barn och ungdomspsykiatri VB, Habiliteringscentrum, Hjälpmedel, Arbets/beteendemedicinskt centrum, Infektionskliniken, Mariehems hälsocentral alternativt Primärvård Nord (Mariehem Ersboda Sävar Robertsfors)

Chefläkare: Nino Bracin 

E-post: Nino.bracin@regionvasterbotten.se

Telefon: 070-380 49 99

Hälsocentraler Umeå inkl. krans (ej Mariehems hälsocentral alternativt Primärvård Nord (Mariehem Ersboda Sävar Robertsfors?) Hälsocentraler Skellefteåområdet Primärvård Väst (Boliden Erikslid Heimdall Norsjö) Ungdomsmottagning, Akutmottagning Nus, Ambulanssjukvården, Vuxenpsyk. verksamhet Umeå, 1177 Vårdguiden, Länsövergripande: Mödra-/Barnhälsovård

Närsjukvårdsområde Skellefteå

Områdeschef: Camilla M Andersson

Chefläkare: Sonia Sundqvist, markörbaserad Journalgranskning

E-post: sonja.sundqvist@regionvasterbotten.se

Telefon: 0910-77 18 29, 073-0917226

Hälsocentraler i Skellefteåområdet,(ej Primärvård Väst (Boliden Erikslid Heimdall Norsjö) Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå lasarett, Rehabcentrum Skellefteå lasarett, Akutmottagning Skellefteå lasarett, Vuxenpsykiatrisk verksamhet i Skellefteå

Länssjukvårdsområde 1

Områdeschef: Magnus Hedström

Chefläkare: Bengt Andersson

E-post: Bengt.andersson@regionvasterbotten.se

Telefon: 073-0644328

Cancercentrum, Laboratoriemedicin, Kirurgcentrum, Centrum för obstetrik och gynekologi, Barn- och ungdomskliniken VL, Bild- och funktionsmedicin

Länssjukvårdsområde 2

Områdeschef: Ulrica Bergström

Chefläkare: Sofie Jacobsson, krisberedskap samt Markörbaserad journalgranskning

E-post: Sofie.jacobsson@regionvasterbotten.se

Telefon: 070-695 27 79

Hjärtcentrum, Rörelseorganens centrum, Centrum för AN/OP/IVA, Neuro-, huvud-, halscentrum, Ögonkliniken, Hand och plastik

Tandvård

Områdeschef: Anna-Maria Stenlund Berggren

Cheftandläkare: Py Palmqvist, tandvårdsstrateg 

E-post: py.palmqvist@regionvasterbotten.se

Telefon: 073-045 33 07