Visselblåsartjänst

Här kan du rapportera allvarliga missförhållanden som ekonomisk brottslighet, korruption, mutor, miljöbrott eller säkerhetsrisker som rör liv och hälsa.

Region Västerbottens visselblåsartjänst kan användas av alla som vill rapportera missförhållanden i regionens verksamheter. Du som rapporterar är skyddad från alla former av repressalier från Region Västerbotten på grund av rapporten.

Om du är anställd i regionen ska du ta upp missnöje, kränkningar eller trakasserier på arbetsplatsen med en arbetsledare eller chef. Sådana frågor ska hanteras enligt regionens vanliga rutiner.

Inne i tjänsten får du information om hur du ska göra och vad som händer med din rapport.

Använd Region Västerbottens visselblåsartjänst