Miljö

Region Västerbotten har målet att bli Sveriges mest hållbara region genom att uppnå en klimatneutral och giftfri verksamhet. Vi ska vara ett föredöme för andra regioner och arbetet ska bedrivas med en tydlig koppling mellan miljö, klimat och hälsa.

Miljöpolicyn har beslutats av landstingsfullmäktige i april 2016. Den tydliggör vilka värderingar som ska styra arbetet för att nå visionen: år 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. 

Miljöpolitiskt program

Miljöpolitiskt program 2012-2020 antogs av landstingsfullmäktige 2012-11-20. Den innehåller övergripande mål för att genomföra miljöpolicyn för de områden där regionen har störst påverkan på miljön.

Detaljerade mål för miljöarbetet

Detaljerade mål för miljöarbetet 2016-2019 fastställdes i oktober 2015 av landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering.