Miljö

Region Västerbotten har målet att bli en ledande miljöregion. Vi ska vara ett föredöme för andra regioner, företag och organisationer där våra verksamheter bidrar till en positiv utveckling för hela Västerbotten i form av en god hälsa och en bra livsmiljö. Arbetet bedrivs med en tydlig koppling mellan miljö, klimat och hälsa.

Miljöpolicyn har beslutats av regionfullmäktige i december 2019.

Miljöpolicy

 

Regionplan

I regionplanen för perioden 2020-2023 under målområde Hållbart samhälle är ett av målen: Västerbotten är en ledande miljöregion. Det ska regionen uppnå genom att arbeta för en klimatneutral och klimatanpassad verksamhet, en giftfri och hälsosam miljö och hållbar resursanvändning. 

Regionplan 2020-2023