Säkerhet och beredskap

Regionen arbetar kontinuerligt med att stärka beredskapen inför kriser, samt med att främja säkerhet och trygghet för anställda, patienter, förtroendevalda och invånare. Det finns även en beredskapsorganisation som jobbar med civil beredskap för att förbereda regionen inför kriser, hanterar dem när de uppstår samt utvärderar händelsen efteråt.

Målsättningen för regionens säkerhets- och beredskapsarbete är att:

  • Regionen ska ha en effektiv och tydlig organisation för säkerhet och beredskap så att en trygg och säker miljö för patienter, anställda, förtroendevalda och allmänhet skapas.
  • Regionen ska verka för att hälso- och sjukvården, tandvården och insatserna för personer med funktionsnedsättning kan bedrivas även vid en kris eller vid störningar. Regionenska även skydda, förhindra och förebygga skador på egendom och verksamhet. 
  • Regionen ska ha beredskap för att kunna hantera oförutsedda händelser.
  • Regionen ska planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.

Krisberedskap i Region Västerbotten