Säkerhet och beredskap

Regionen arbetar kontinuerligt med att stärka beredskapen inför kriser, samt med att främja säkerhet och trygghet för anställda, patienter, förtroendevalda och invånare. Regionen har 13 säkerhetsområden som samordnar och bereder strategiska säkerhet- och beredskapsfrågor. Det finns även en beredskapsorganisation som förbereder regionen inför kriser, hanterar dem när de uppstår, samt utvärderar händelsen efteråt.

Målsättningen för regionens säkerhets- och beredskapsarbete är att:

  • Regionen ska ha en effektiv och tydlig organisation för säkerhet och beredskap så att en trygg och säker miljö för patienter, anställda, förtroendevalda och allmänhet skapas.
  • Regionen ska vara garant för att hälso- och sjukvården, tandvården och insatserna för personer med funktionsnedsättning fungerar oavsett yttre omständigheter samt skydda, förhindra och förebygga skador på egendom och verksamhet.
  • Regionen ska vara förberedd på att hantera oförutsedda händelser.
  • Regionen ska planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.