Sussa samverkan

Införandet av det nya vårdinformationsstödet Cosmic görs i något som heter Sussa samverkan. Sussa står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer. Sussa samverkan bildades i mitten av 1990-talet och består av nio regioner i Sverige som samverkar kring bland annat utveckling och digitaliseringsstrategier. En stor del av arbetet i Sussa just nu handlar om utformningen av Cosmic.

 

Införandet av Cosmic ligger i linje med regeringens vision för e-hälsa 2025. Den nationella visionen är också starkt styrande för arbetet med upphandling och realisering av ett nytt vårdinformationsstöd inom Sussa.

Samverkan skapar förutsättningar för effektivare arbetssätt i vården och bidrar till att regionerna kan erbjuda en god och jämlik vård. Med gemensamma och tydliga mål skapas bättre förutsättningar för ett verksamhetsdrivet förbättringsarbete och i Västerbotten vill vi också ta vara på erfarenhetsutbyte, möjliggöra kunskapsöverföring och skapa synergier och lärande och minska sårbarheten och så får vi tillgång till fler gemensamma resurser – därför är vi en del av Sussa.

Regioner i samverkan

Regionerna tillsammans motsvarar ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning.

Framgångsfaktorer