Avgifter och fakturafrågor

En del av regionens verksamhet finansieras med avgifter. Information om avgifter och taxor som är relevant utifrån ett invånarperspektiv. Information om fakturafrågor som är relevant utifrån att skicka en faktura eller har fått faktura från Region Västerbotten.