NYHETER 2023-07-14

Energi, infrastruktur, näringsliv och platsutveckling - Västerbotten, en föregångare i omställning

Region Västerbottens eget event under Almedalsveckan

Bengt Strömgren, Region Västerbotten föreläser

Medverkande

Bengt Strömgren, Strateg energi, Region Västerbotten
Maud Eriksson, Infrastrukturchef, Region Västerbotten
Åsa Jackson, Hållbarhetsdirektör, Boliden
Anna Nordkvist, VD, Svenska Rallyt
Helena Renström, Marknadschef, Skellefteå Kommun
Marcus Hedman, Chef Affär & Produkt, Umeå Energi
Tobias Vahlne, Director, Artic Center of Energi
Helena Lindahl, Riksdagsledamot, (C) Västerbotten
Rickard Carstedt, Regionråd, (S) Region Västerbotten
Anders Sellström, Moderator, North Sweden Stockholm Office

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan