Carpe Digem

Logga Carpe Digem

Startdatum
2019-08-01
Slutdatum
2023-01-31
Pågående/Avslutat
PÅGÅENDE
Stödmottagare
Region Västerbotten
Stödmottagare län
Västerbotten
Stödmottagare kommun
Umeå
Nettobeviljat belopp
178 850 €

Carpe digem är ett EU-projekt inom Interreg Europe.
Projektet utvecklar den regionala förmågan att involvera medborgarna i digital transformation genom utveckling av smarta tjänster och produkter som skapar jobb och tillväxt, attraherar investeringar i forskning och utveckling och som generar balans mellan stad och land. Projektet tar fram en handlingsplan för hur delaktighet och förankring kan stärkas i framtagande, införande, genomförande och uppföljning av kommande regionala strategier genom att utveckla användandet av öppen och social innovation. I målgruppen ingår - förutom de aktörer som traditionellt medverkar i framtagandet av regionala och lokala strategier - också civilsamhälle och samhällsmedborgare, dvs. den omfattar hela pentahelixperspektivet.

I projektet deltar:
Digital Nievre Joint Authority (FR)
Mallorca Chamber of Commerce (ES)
Business Development Institute of the Autonomous Region of Madeira (PT)
University of Ljubljana (SL)
Republic of Slovenia – Ministry of Public Administration (SL)
European Regions Network for Application of Communications Technology (IE)
Business Agency Association (BG)
Republic of Bulgaria Ministry of Economy (BG)
Region of Vasterbotten (SE)
Uminova Expression (SE)


Länk till projektets hemsida: www.interregeurope.eu/carpedigem


Carpe digem I Sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/InterregCARPEDIGEM/
Instagram: carpedigeminterreg
Twitter: @CARPE_DIGEM

Banner för Carpe Digem