Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är en internationell organisation bestående av 35 medlemsstater för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen. Region Västerbotten har under de senaste åren haft ett nära samarbete med OECD för att öka förståelsen för regionens utmaningar och möjligheter till hållbar regional utveckling.

Region Västerbotten har bland annat deltagit i studien av NSPA 2017, uppföljningsstudien av Sverige 2017, samt studien av Sapmí 2019. Region Västerbotten ingår även som aktiv part i OECD:s globala nätverk för regioner och städer med utpräglad gruvindustri. Nätverket utgör en gemensam plattform för OECD, gruvindustri, nationella och regionala organisationer, samt icke-statliga organisationer världen över att utbyta erfarenheter och möta gemensamma utmaningar kopplat till utvinning och regional utveckling. 

Webbplats: www.oecd.org