Kontakt

Thomas Hartman Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling
E-post
thomas.hartman@regionvasterbotten.se
Telefon
070-666 49 95
Carina Eriksson Strateg Externa relationer
E-post
carina.eriksson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-535 57 05
John Kostet Strateg Externa relationer
E-post
john.kostet@regionvasterbotten.se
Telefon
+46704610077
Anders Sellström Strateg Externa relationer
E-post
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-540 12 12
Micaela Löwenhöök Kommunikatör opinionsbildning
E-post
micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se
Mobil
070-316 37 01
Jörgen Boström Webbkommunikatör
E-post
jorgen.bostrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-605 16 57
Helen Bäckman Grafisk formgivare och Kommunikatör
E-post
helen.backman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-655 76 28
Olivia Collin Kommunikatör
E-post
olivia.collin@regionvasterbotten.se
Mobil
073-514 50 66
Emil Hägglund Kommunikatör
E-post
emil.hagglund@regionvasterbotten.se
Mobil
076-141 05 05
Nicklas Berglund Kommunikatör
E-post
nicklas.berglund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-6059660