NYHETER 2019-03-11

Mötesplats Lycksele 2019 bygger vidare på drivkrafter och konkurrenskraft

Årets Mötesplats Lycksele går av stapeln 22 – 23 maj under temat ”Drivkrafter och konkurrenskraft”. Ett tema som lyfter styrkan i att engagera och inkludera alla i länet. Elham Pourazar kommer att moderera årets framtidsdagar där inspirationstalare, som Sveriges mäktigaste affärskvinna Ishtar Touailat, varvas med interaktiva programpunkter, prisutdelningar och Innovationsloopens vårliga final. Biljettbokningen är öppen från och med den 11 mars.

Mötesplats Lycksele inbjudan

– Framtidsdagarna i Lycksele har kommit att bli en viktig plattform i länet för att identifiera nya idéer och samverkansformer. Det är faktorer som också väcker drivkrafter, höjer konkurrenskraften och formar ett än mer utvecklingskraftigt Västerbotten, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten.

Om 2019 års program

Under två dagar blandas talare och valbara spår med matnyttiga programpunkter och tid att knyta nya kontakter. Konferensdeltagarna kommer att få lyssna till talare som musikern och författaren Emil Jensen, Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ordförande för regeringens Tillitsdelegation, och Ishtar Touailat, innovationschef på Tieto och utsedd till en av Sveriges mäktigaste affärskvinnor.

”Smaka på Västerbotten” är en för i år ny programpunkt som lyfter vikten av lokalproducerad mat. Västerbottniska matproducenter medverkar för att prata kring de möjligheter som Västerbotten har att producera högkvalitativa livsmedel på ett hållbart vis. Programpunkten blandar nytta med nöje och möjlighet att smaka på lokalproducerade produkter.

En rad valbara seminarier och workshops kommer att äga rum under konferensens andra dag. Här lyfts ämnen som trafikinfrastruktur, innovation, batterifabriksetableringen, digitalisering och arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. De valbara spåren arrangeras av Region Västerbotten tillsammans med en rad samverkanspartners och utomstående aktörer.

– Vi har ett riktigt bra program utifrån temat drivkrafter och konkurrenskraft. Styrkan i ”MPL” är bra möten mellan näringsliv, politik, akademi, allmänhet och det civila samhället och förutsättningarna har aldrig varit så goda som i år. Jag verkligen längtar till 21-23 maj, säger Krister Ruth, program- och partneransvarig för Mötesplats Lycksele.

Inom kort kommer fler talare, valbara spår och perspektiv att presenteras.

Om Mötesplats Lycksele

Region Västerbottens framtidsdagar, Mötesplats Lycksele, arrangeras 2019 för sjunde året i rad. En delvis deltagarstyrd konferens där seminarier, kreativa workshops, prisutdelningar och nya möten fyller agendan.

Mötesplatsen öppnar upp för diskussion och samhandling mellan opinionsbildare och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft.

Årets tema är ”Drivkrafter och konkurrenskraft”. Det handlar om att lyfta styrkan i att engagera och inkludera alla i länet, genom att identifiera och adressera allas drivkrafter.

Läs mer:

http://motesplatslycksele.se

http://facebook.se/motesplatslycksele

För mer information

Krister Ruth, program- och partneransvarig Mötesplats Lycksele

070-663 75 63, krister.ruth@regionvasterbotten.se

Olivia Collin, program- och kommunikationsansvarig Mötesplats Lycksele

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan