Mötesplatser

Enheten för Externa relationer och strategisk platsutveckling arrangerar årligen ett antal mötesplatser. Mer information om varje mötesplats finns i menyn till höger.

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans-rörelsen vill samverka kring länets utvecklingsarbete och mobilisera västerbottningarna i det arbetet. Initiativtagare till samarbetet är Skellefteå Kraft, Boliden, Umeå Energi och Region Västerbotten.

"Tillsammans för regionens utveckling" involverar både publika och privata aktörer och vill framförallt engagera många här i Västerbotten. Alla – företag, organisationer och individer – ska kunna hitta ett sätt att delta och bidra.

Ett viktigt inslag i Tillsammans-rörelsen är de mötesplatser Region Västerbotten arrangerar varje år, där arrangörer, partners och besökare kan utbyta kunskap, sätta upp nya projekt och samarbeten, och på så sätt leda länets utveckling.

Västerbotten på Grand Hôtel

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Mötesplats Lycksele

Ett årligt evenemang för näringsliv, offentlig sektor, akademin och allmänheten – med en förenande vilja att utveckla regionen. 48 timmar av engagemang och samskapande där de starkaste idéerna också blir verklighet.

Västerbotten i Almedalen

Almedalen är ett viktigt forum för länets intressen att synliggöras i. Därför finns Västerbotten årligen på plats under Almedalsveckan där vi skapar en framgångsrik utgångspunkt för våra Västerbottniska aktörer, vilka i sin tur arrangerar allt från seminarier till debatter, workshops och möten.

Regionresan

Regionresan är ett tillfälle då regionala beslutsfattare tillsammans reser utanför Västerbottens gränser för att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Regionresan är också ett tillfälle då politiker och tjänstemän från hela regionen samlas för att bygga starkare relationer och skapa bättre förutsättningar för regional samverkan.