Almedalen

Region Västerbotten satsar offensivt för att lyfta och ytterligare stärka de regionala förutsättningarna för initiativ från näringslivet, akademi/utbildningsanordnare, politik/förvaltning och civila samhället. Almedalsveckan har utvecklats till Sveriges största politiska mötesplats och är unik i sitt slag, både för Sverige och övriga världen.

Almedalsveckan i Visby

Almedalen är ett viktigt forum för länets intressen att synliggöras i. Därför finns Västerbotten på plats i Visby mellan den 28 juni till 5 juli 2020. 

Under Almedalsveckan skapar vi en framgångsrik utgångspunkt för våra Västerbottniska aktörer, vilka i sin tur arrangerar allt från seminarier till debatter, workshops och mingel.

Vill du vara med? Välkommen att åka med oss till Gotland och 2020 års Almedalsvecka!

Använd gärna #vbtn20 och #västerbotten när du pratar i sociala medier om Västerbotten i Almedalen.