Almedalsveckan

Region Västerbotten ställer in sitt engagemang i Almedalen 2020. Beslutet att ställa in hela arrangemanget togs av Almedalsveckans huvudarrangörsgrupp i samråd med värden, Region Gotland och de åtta riksdagspartierna med hänvisning till det uppkomna läget med Coronapandemin.

Foto: Patrick Trägårdh

Almedalsveckan 2020 ställs in

Med anledning av rådande pandemi beslutades i april att Almedalsveckan 2020 ställs in.

 

Om Västerbotten i Almedalen

I Västerbottens län satsar vi offensivt för att lyfta och ytterligare stärka de regionala förutsättningarna för initiativ från näringsliv, akademi/utbildningsanordnare, politik/förvaltning och det civila samhället. På ett både framgångsrikt och kostnadseffektivt sätt söker vi olika forum där länets intressen kan synliggöras.

Almedalsveckan har utvecklats till Sveriges största politiska mötesplats och är unik i sitt slag, både för Sverige och övriga världen. Almedalen är ett viktigt forum för länets intressen att synliggöras i. Under Almedalsveckan skapar vi en framgångsrik utgångspunkt för våra Västerbottniska aktörer, vilka i sin tur arrangerar allt från seminarier till debatter, workshops och mingel.

Almedalen är ett etablerat forum där många av våra prioriterade aktörer från både offentlig och privat sektor finns på plats under begränsad tid. Det ger även stora möjligheter till sektorövergripande samordning samt möjligheter att både agera enskilt och tillsammans i olika frågor.

Kontakt

Krister Ruth, Program och partners
070-663 75 63 krister.ruth@regionvasterbotten.se

Carina Eriksson, Boende och lokaler
070-535 57 05 carina.eriksson@regionvasterbotten.se